• icono economia Turisme
  • > Flux de turistes (FRONTUR)
icono economia print

1.02 Turistes amb destinació principal les Illes Balears per període, illa i país de residència.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

ILLES BALEARS       Mallorca       Menorca       Eivissa-Formentera      
Dada mensual Taxa de variació anual Acumulat de l'any Taxa de variació de l'acumulat Dada mensual Taxa de variació anual Acumulat de l'any Taxa de variació de l'acumulat Dada mensual Taxa de variació anual Acumulat de l'any Taxa de variació de l'acumulat Dada mensual Taxa de variació anual Acumulat de l'any Taxa de variació de l'acumulat
2021M11
   TOTAL (1+2) 232.592 338,36 8.490.488 177,98 195.543 388,83 5.653.278 184,47 9.874 101,25 964.862 116,63 27.174 233,37 1.872.347 201,19
   1. ESPANYA (altres ccaa) 84.469 156,30 2.281.889 68,37 63.881 186,89 1.045.900 49,98 6.692 53,71 602.878 75,94 13.896 119,30 633.112 100,81
   2. ESTRANGER 148.123 636,83 6.208.598 265,42 131.662 642,38 4.607.379 257,18 3.182 475,54 361.984 252,36 13.279 631,72 1.239.235 304,49
   (110) França 11.955 948,80 596.520 230,65 7.205 955,12 364.590 252,99 1.270 ... 100.326 241,52 3.479 931,35 131.605 175,65
   (115) Itàlia 2.737 609,60 291.579 155,58 2.256 751,08 70.390 144,37 ... ... 38.517 76,84 481 342,77 182.672 187,67
   (125) Regne Unit 15.072 607,02 1.022.542 357,77 13.308 738,75 658.589 343,52 642 ... 106.309 427,22 1.121 361,75 257.643 370,83
   (126) Alemanya 76.747 770,78 2.286.999 224,64 74.522 773,29 2.069.200 217,44 ... ... 30.945 260,14 1.763 ... 186.854 324,26
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 8.642 327,71 662.530 329,93 4.625 233,22 350.712 312,02 ... ... 15.701 148,74 4.018 576,24 296.117 372,49
   Països nòrdics 12.138 824,59 312.051 389,85 11.677 831,73 302.184 391,04 ... ... 4.065 ... ... ... 5.802 239,01
   Resta del món 20.832 384,64 1.036.378 300,33 18.069 348,83 791.715 275,48 ... ... 66.121 311,87 2.289 ... 178.542 458,33
2021M10
   TOTAL (1+2) 1.187.490 604,17 8.257.896 175,15 897.553 703,09 5.457.735 180,28 71.323 243,06 954.988 116,80 218.615 505,82 1.845.173 200,77
   1. ESPANYA (altres ccaa) 177.582 110,30 2.197.421 66,18 111.038 119,29 982.018 45,47 25.166 51,35 596.186 76,22 41.378 140,83 619.216 100,43
   2. ESTRANGER 1.009.908 1.099,50 6.060.475 260,97 786.515 1.186,67 4.475.717 251,81 46.156 1.009,08 358.802 251,15 177.237 837,53 1.225.957 302,54
   (110) França 85.998 385,87 584.566 226,09 56.285 496,39 357.384 248,31 13.772 492,28 99.056 238,58 15.941 168,50 128.126 170,27
   (115) Itàlia 22.449 736,51 288.842 154,04 4.689 519,14 68.134 138,74 1.754 ... 38.517 76,94 16.007 734,38 182.191 187,40
   (125) Regne Unit 181.892 1.665,38 1.007.470 355,37 125.744 1.659,41 645.281 339,25 15.480 1.293,56 105.667 432,01 40.668 1.888,16 256.522 370,87
   (126) Alemanya 406.279 1.244,16 2.210.252 217,72 371.304 1.227,31 1.994.678 210,07 4.230 2.268,87 30.482 257,51 30.744 1.383,25 185.091 322,31
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 96.650 952,73 653.888 329,96 47.434 1.186,20 346.087 313,33 1.152 ... 15.701 150,28 48.064 797,64 292.099 370,54
   Països nòrdics 62.970 1.064,27 299.913 380,70 60.549 1.092,35 290.507 381,88 ... ... 3.731 ... ... ... 5.674 242,84
   Resta del món 153.670 1.667,86 1.015.545 298,90 120.510 1.610,38 773.645 274,06 7.907 2.026,53 65.647 309,19 25.253 1.880,97 176.253 455,72
2021M09
   TOTAL (1+2) 1.497.903 415,29 7.070.405 149,61 955.493 576,64 4.560.182 148,44 173.975 143,14 883.665 110,55 368.435 372,79 1.626.558 181,70
   1. ESPANYA (altres ccaa) 330.515 92,67 2.019.838 63,17 127.883 81,40 870.980 39,48 96.143 66,68 571.020 77,51 106.489 145,57 577.838 98,06
   2. ESTRANGER 1.167.388 879,80 5.050.567 216,70 827.610 1.070,38 3.689.202 204,63 77.832 461,16 312.645 218,97 261.946 657,89 1.048.720 267,13
   (110) França 84.196 305,38 498.568 208,58 50.747 373,20 301.100 223,18 16.387 195,14 85.284 216,67 17.061 279,74 112.184 170,52
   (115) Itàlia 53.526 278,09 266.393 139,96 10.610 331,04 63.445 128,37 6.455 113,99 36.764 68,94 36.462 320,10 166.184 170,33
   (125) Regne Unit 223.743 852,10 825.578 291,38 133.733 894,68 519.537 271,74 25.606 809,94 90.186 380,97 64.404 789,43 215.854 311,68
   (126) Alemanya 410.231 1.423,97 1.803.973 171,10 361.804 1.543,29 1.623.374 163,82 9.780 831,51 26.252 214,49 38.647 903,41 154.347 269,64
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 134.682 983,96 557.238 289,94 67.696 820,53 298.653 273,11 4.027 450,65 14.550 137,15 62.959 1.350,77 244.035 330,22
   Països nòrdics 55.194 830,20 236.943 315,82 53.860 869,66 229.958 316,53 ... ... 1.870 ... ... ... 5.115 277,91
   Resta del món 205.815 1.232,85 861.876 250,51 149.160 1.528,94 653.135 226,93 15.361 2.296,77 57.740 268,45 41.295 631,66 151.000 396,04
2021M08
   TOTAL (1+2) 1.953.968 121,81 5.572.503 119,22 1.184.891 139,27 3.604.689 112,75 296.606 80,42 709.691 103,85 472.471 113,48 1.258.123 151,89
   1. ESPANYA (altres ccaa) 646.546 51,31 1.689.324 58,42 265.517 41,72 743.097 34,15 198.615 55,85 474.877 79,88 182.413 62,15 471.349 89,76
   2. ESTRANGER 1.307.422 188,21 3.883.179 163,16 919.374 198,63 2.861.592 150,94 97.990 165,15 234.814 179,05 290.058 166,55 786.774 213,35
   (110) França 193.358 161,49 414.372 194,30 120.526 177,82 250.352 203,67 33.143 197,69 68.896 222,27 39.690 104,28 95.124 157,25
   (115) Itàlia 88.954 78,72 212.866 119,77 22.790 96,38 52.836 108,67 15.197 72,73 30.309 61,69 50.967 73,53 129.722 145,71
   (125) Regne Unit 261.663 430,43 601.834 221,08 172.217 495,33 385.804 205,44 26.299 503,88 64.580 305,23 63.147 293,51 151.450 235,13
   (126) Alemanya 319.149 129,62 1.393.741 118,28 285.384 131,87 1.261.570 112,63 3.162 46,63 16.472 125,71 30.602 122,52 115.700 205,24
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 152.280 227,11 422.556 223,86 87.530 251,51 230.957 217,73 3.944 101,11 10.523 94,73 60.806 208,80 181.076 245,67
   Països nòrdics 53.725 315,73 181.749 256,03 51.835 323,04 176.098 254,65 ... ... ... ... ... ... 3.996 284,51
   Resta del món 238.293 190,17 656.061 184,69 179.092 181,11 503.975 164,38 15.584 82,78 42.380 181,96 43.617 341,20 109.706 342,41
2021M07
   TOTAL (1+2) 1.860.696 118,77 3.618.535 117,85 1.144.633 111,09 2.419.798 101,80 259.093 107,67 413.085 124,80 456.970 149,02 785.652 182,45
   1. ESPANYA (altres ccaa) 540.552 106,26 1.042.778 63,18 205.390 83,14 477.580 30,28 161.574 94,74 276.262 102,29 173.588 159,26 288.936 112,62
   2. ESTRANGER 1.320.144 124,34 2.575.757 152,04 939.243 118,38 1.942.218 133,30 97.519 133,36 136.823 189,94 283.382 143,13 496.716 249,14
   (110) França 113.518 129,53 221.014 230,60 62.451 129,40 129.827 232,38 21.954 146,50 35.753 248,97 29.113 118,46 55.434 215,91
   (115) Itàlia 72.281 103,97 123.912 163,16 15.137 128,58 30.045 119,06 11.001 13,45 15.112 51,93 46.142 141,37 78.754 236,21
   (125) Regne Unit 294.323 205,20 340.171 146,30 183.066 205,52 213.587 119,32 35.921 272,81 38.282 230,53 75.336 180,25 88.303 202,98
   (126) Alemanya 385.352 55,72 1.074.593 115,13 347.076 55,86 976.185 107,60 6.018 20,92 13.310 158,88 32.258 62,96 85.098 252,35
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 126.822 112,93 270.276 222,05 68.746 125,78 143.427 200,13 3.378 9,27 6.578 91,09 54.698 110,22 120.270 267,89
   Països nòrdics 76.955 299,99 128.024 235,80 74.355 294,81 124.263 232,25 ... ... ... ... 1.789 ... 2.768 ...
   Resta del món 250.893 210,29 417.768 181,65 188.411 192,72 324.884 155,99 18.436 250,40 26.796 311,99 44.046 292,20 66.089 343,21
2021M06
   TOTAL (1+2) 937.574 1.048,39 1.757.839 116,89 615.497 1.227,34 1.275.164 94,14 108.858 661,53 153.993 161,02 213.219 916,42 328.682 247,26
   1. ESPANYA (altres ccaa) 281.492 428,58 502.226 33,23 120.640 414,40 272.190 6,98 82.542 495,53 114.688 114,00 78.311 391,24 115.348 67,32
   2. ESTRANGER 656.082 2.211,09 1.255.613 189,65 494.857 2.059,24 1.002.975 149,26 26.317 5.956,39 39.305 627,63 134.908 2.578,96 213.334 729,74
   (110) França 56.794 3.721,29 107.496 517,95 34.548 5.422,16 67.376 469,26 7.394 3.182,02 13.799 930,43 14.852 2.237,62 26.321 523,63
   (115) Itàlia 36.200 1.581,64 51.631 343,20 7.378 1.121,84 14.908 110,18 3.231 ... 4.111 ... 25.591 1.556,87 32.612 657,14
   (125) Regne Unit 32.361 ... 45.848 10,01 21.733 ... 30.520 -18,54 1.485 ... 2.361 21,26 9.144 ... 12.967 473,07
   (126) Alemanya 319.931 1.504,82 689.241 173,45 286.400 1.422,81 629.109 154,15 5.093 4.699,79 7.292 ... 28.438 2.682,05 52.840 1.112,93
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 85.953 4.133,67 143.454 488,81 41.500 5.014,92 74.681 330,71 1.990 ... 3.201 ... 42.463 3.383,79 65.572 882,66
   Països nòrdics 30.592 5.812,03 51.069 170,40 30.409 5.914,06 49.908 168,79 ... ... ... ... ... ... ... ...
   Resta del món 94.250 4.515,39 166.875 147,32 72.889 5.083,90 136.472 118,19 7.055 ... 8.360 572,80 14.305 2.561,87 22.043 498,85
2021M05
   TOTAL (1+2) 473.408 ... 820.265 12,55 363.610 ... 659.668 8,06 27.270 ... 45.134 0,97 82.528 ... 115.463 56,73
   1. ESPANYA (altres ccaa) 92.526 ... 220.734 -31,81 54.892 ... 151.550 -34,39 17.700 ... 32.146 -19,10 19.933 ... 37.037 -30,11
   2. ESTRANGER 380.882 ... 599.531 47,99 308.718 ... 508.117 33,90 9.569 ... 12.988 161,47 62.594 ... 78.426 279,32
   (110) França 37.626 ... 50.702 218,69 23.702 ... 32.828 192,84 4.351 ... 6.405 475,01 9.573 ... 11.469 219,90
   (115) Itàlia 11.582 ... 15.431 62,49 4.344 ... 7.530 16,04 708 ... 880 ... 6.530 ... 7.021 154,13
   (125) Regne Unit 7.199 ... 13.486 -67,46 3.670 ... 8.787 -76,45 715 ... 876 -55,00 2.814 ... 3.823 74,03
   (126) Alemanya 232.279 ... 369.310 59,10 210.499 ... 342.709 49,83 1.962 ... 2.198 ... 19.818 ... 24.403 631,88
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 39.825 ... 57.500 157,47 20.577 ... 33.181 100,76 956 ... 1.210 ... 18.292 ... 23.109 323,70
   Països nòrdics 11.858 ... 20.477 11,47 11.170 ... 19.499 7,96 ... ... ... ... ... ... ... ...
   Resta del món 40.513 ... 72.625 11,00 34.756 ... 63.583 3,99 831 ... 1.305 14,04 4.926 ... 7.737 146,14
2021M04
   TOTAL (1+2) 165.408 ... 346.857 -52,41 140.589 ... 296.057 -51,50 6.551 ... 17.865 -60,04 18.267 ... 32.935 -55,29
   1. ESPANYA (altres ccaa) 40.734 ... 128.208 -60,40 28.964 ... 96.658 -58,15 4.302 ... 14.446 -63,64 7.469 ... 17.104 -67,73
   2. ESTRANGER 124.674 ... 218.649 -46,03 111.626 ... 199.399 -47,45 2.249 ... 3.418 -31,18 10.799 ... 15.832 -23,43
   (110) França 7.625 ... 13.076 -17,81 4.362 ... 9.126 -18,59 1.546 ... 2.054 84,39 1.717 ... 1.896 -47,11
   (115) Itàlia 731 ... 3.849 -59,47 ... ... 3.186 -50,90 ... ... ... ... ... ... ... ...
   (125) Regne Unit 1.471 ... 6.287 -84,83 1.106 ... 5.117 -86,28 ... ... ... ... ... ... 1.009 -54,08
   (126) Alemanya 80.952 ... 137.031 -40,97 77.795 ... 132.210 -42,20 ... ... ... ... 3.044 ... 4.585 37,51
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 10.051 ... 17.676 -20,85 6.819 ... 12.605 -23,74 ... ... ... ... 3.139 ... 4.817 -11,68
   Països nòrdics 4.560 ... 8.619 -53,08 4.360 ... 8.329 -53,88 ... ... ... ... ... ... ... ...
   Resta del món 19.284 ... 32.112 -50,92 16.778 ... 28.827 -52,85 346 ... 474 -58,59 2.161 ... 2.811 -10,56
2021M03
   TOTAL (1+2) 94.321 -48,05 179.152 -75,42 83.725 -45,03 153.428 -74,87 4.883 -56,74 11.311 -74,70 5.713 -68,23 14.413 -80,44
   1. ESPANYA (altres ccaa) 28.660 -56,43 87.474 -72,98 21.546 -49,51 67.695 -70,69 4.366 -58,12 10.144 -74,47 2.748 -78,33 9.635 -81,82
   2. ESTRANGER 65.661 -43,29 91.678 -77,37 62.179 -43,28 85.734 -77,41 517 -40,11 1.167 -76,50 2.965 -44,03 4.778 -76,89
   (110) França 2.225 -60,75 5.307 -66,64 1.893 -53,94 4.619 -58,79 214 ... 508 -54,37 118 -91,27 180 -94,99
   (115) Itàlia 1.906 98,34 2.687 -71,71 1.789 110,73 2.369 -63,49 ... ... ... ... ... ... ... ...
   (125) Regne Unit 1.947 -86,27 3.993 -90,37 1.507 -88,54 3.299 -91,16 ... ... ... ... ... ... 611 -72,18
   (126) Alemanya 45.134 -32,55 56.058 -75,85 43.890 -33,45 54.406 -76,21 ... ... ... ... 1.182 21,74 1.529 -54,15
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 4.636 -24,54 7.179 -67,85 3.902 -16,29 5.453 -67,01 ... ... ... ... 653 -54,95 1.567 -71,27
   Països nòrdics 2.599 -54,15 3.854 -79,02 2.534 -54,93 3.764 -79,16 ... ... ... ... ... ... ... ...
   Resta del món 7.214 -55,58 12.601 -80,74 6.664 -56,38 11.823 -80,66 ... ... ... ... 482 -43,04 649 -79,35
2021M02
   TOTAL (1+2) 33.492 -89,07 84.831 -84,50 27.547 -89,12 69.703 -84,79 2.915 -85,65 6.428 -80,76 3.029 -90,79 8.699 -84,38
   1. ESPANYA (altres ccaa) 20.343 -83,18 58.814 -77,20 15.239 -80,62 46.148 -75,49 2.718 -85,27 5.778 -80,28 2.386 -90,00 6.887 -82,92
   2. ESTRANGER 13.149 -92,91 26.017 -91,01 12.308 -92,95 23.555 -91,27 ... ... 650 -84,16 644 -92,89 1.812 -88,21
   (110) França 1.262 -81,94 3.082 -69,90 1.191 -73,94 2.726 -61,60 ... ... ... ... ... ... ... ...
   (115) Itàlia 291 -94,54 781 -90,85 ... ... 580 -89,72 ... ... ... ... ... ... ... ...
   (125) Regne Unit 1.357 -93,04 2.045 -92,50 1.270 -92,71 1.792 -92,58 ... ... ... ... ... ... ... ...
   (126) Alemanya 5.738 -94,80 10.924 -93,39 5.627 -94,83 10.516 -93,54 ... ... ... ... ... ... ... ...
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 1.291 -85,98 2.543 -84,29 846 -87,88 1.551 -86,93 ... ... ... ... 409 -80,82 913 -77,19
   Països nòrdics 373 -95,31 1.254 -90,12 369 -95,36 1.230 -90,12 ... ... ... ... ... ... ... ...
   Resta del món 2.838 -89,14 5.387 -89,05 2.762 -89,06 5.159 -88,75 ... ... ... ... ... ... ... ...
2021M01
   TOTAL (1+2) 53.636 -77,72 53.636 -77,72 44.196 -78,43 44.196 -78,43 3.515 -73,15 3.515 -73,15 5.925 -74,00 5.925 -74,00
   1. ESPANYA (altres ccaa) 38.471 -71,92 38.471 -71,92 30.910 -71,82 30.910 -71,82 3.060 -71,80 3.060 -71,80 4.501 -72,65 4.501 -72,65
   2. ESTRANGER 15.166 -85,39 15.166 -85,39 13.286 -86,04 13.286 -86,04 456 -79,67 456 -79,67 1.424 -77,49 1.424 -77,49
   (110) França 1.965 -39,60 1.965 -39,60 1.680 -33,62 1.680 -33,62 ... ... ... ... ... ... ... ...
   (115) Itàlia 922 -71,27 922 -71,27 748 -62,59 748 -62,59 ... ... ... ... ... ... ... ...
   (125) Regne Unit 1.512 -80,51 1.512 -80,51 1.234 -81,64 1.234 -81,64 ... ... ... ... 219 -50,48 219 ...
   (126) Alemanya 5.207 -90,49 5.207 -90,49 4.897 -90,93 4.897 -90,93 ... ... ... ... 297 -62,89 297 -62,89
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 1.698 -75,69 1.698 -75,69 1.038 -78,75 1.038 -78,75 ... ... ... ... 616 -67,09 616 -67,09
   Països nòrdics 1.086 -77,08 1.086 -77,08 1.066 -76,20 1.066 -76,20 ... ... ... ... ... ... ... ...
   Resta del món 2.776 -87,96 2.776 -87,96 2.623 -87,28 2.623 -87,28 ... ... ... ... ... ... ... ...
2020M12
   TOTAL (1+2) 60.762 -74,85 3.115.071 -81,06 49.301 -74,99 2.036.570 -82,84 4.992 -64,84 450.390 -68,94 6.468 -78,63 628.111 -79,92
   1. ESPANYA (altres ccaa) 38.663 -66,88 1.393.947 -49,59 30.337 -63,51 727.682 -54,05 4.510 -62,96 347.176 -37,59 3.816 -82,20 319.090 -48,96
   2. ESTRANGER 22.099 -82,30 1.721.123 -87,42 18.964 -83,36 1.308.888 -87,27 483 -76,17 103.214 -88,45 2.652 -69,94 309.021 -87,65
   (110) França 1.887 -77,52 182.294 -76,13 1.349 -82,41 104.636 -79,72