• icono economia Empreses
 • > Indicadors de confiança empresarial (ICE)
icono economia print

1.03 Evolució de la marxa del negoci per període i sector d'activitat.

Informació general de la taula

 • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
 • Percentatge
 • icono cuatro puntos Període de referència:
 • icono cuatro puntos Període base:

Situació trimestre que acaba de finalitzar     Expectatives del trimestre entrant    
Favorable (%) Desfavorable (%) Saldo Favorable (%) Desfavorable (%) Saldo
2023T1
   TOTAL SECTOR 16,4 18,2 -1,8 11,7 23,0 -11,3
   Indústria 17,4 23,9 -6,5 10,9 34,8 -23,9
   Construcció 15,2 10,5 4,7 11,4 11,4 0,0
   Comerç 20,3 18,2 2,1 14,2 25,7 -11,5
   Transport i hostaleria 11,8 24,4 -12,6 8,4 30,3 -21,9
   Resta de serveis 16,5 17,3 -0,8 12,1 20,6 -8,5
2022T4
   TOTAL SECTOR 33,8 13,3 20,5 11,5 27,6 -16,1
   Indústria 24,0 24,0 0,0 8,0 38,0 -30,0
   Construcció 17,4 14,7 2,7 11,9 22,0 -10,1
   Comerç 42,8 8,7 34,1 10,9 27,5 -16,6
   Transport i hostaleria 54,9 9,0 45,9 14,8 34,4 -19,6
   Resta de serveis 27,4 15,4 12,0 10,7 24,4 -13,7
2022T3
   TOTAL SECTOR 31,0 12,6 18,4 34,1 14,3 19,8
   Indústria 29,4 13,7 15,7 31,4 25,5 5,9
   Construcció 20,8 12,3 8,5 17,0 17,0 0,0
   Comerç 32,2 12,6 19,6 32,9 14,0 18,9
   Transport i hostaleria 42,4 12,7 29,7 57,6 8,5 49,1
   Resta de serveis 29,6 12,4 17,2 31,3 13,7 17,6
2022T2
   TOTAL SECTOR 12,4 32,2 -19,8 20,8 23,8 -3,0
   Indústria 13,0 31,5 -18,5 16,7 29,6 -12,9
   Construcció 14,2 20,8 -6,6 12,3 23,6 -11,3
   Comerç 14,2 34,8 -20,6 20,6 25,5 -4,9
   Transport i hostaleria 6,4 50,4 -44,0 30,4 24,0 6,4
   Resta de serveis 13,5 26,2 -12,7 20,5 21,4 -0,9
2022T1
   TOTAL SECTOR 13,5 29,8 -16,3 10,6 34,7 -24,1
   Indústria 14,9 34,0 -19,1 8,5 46,8 -38,3
   Construcció 9,9 20,7 -10,8 9,0 22,5 -13,5
   Comerç 15,8 25,0 -9,2 11,8 34,2 -22,4
   Transport i hostaleria 8,1 46,8 -38,7 3,2 58,1 -54,9
   Resta de serveis 16,4 27,3 -10,9 14,7 26,1 -11,4
2021T4
   TOTAL SECTOR 24,4 21,8 2,6 13,7 30,9 -17,2
   Indústria 25,5 23,6 1,9 18,2 32,7 -14,5
   Construcció 10,7 16,1 -5,4 15,2 17,9 -2,7
   Comerç 29,1 19,6 9,5 12,2 31,1 -18,9
   Transport i hostaleria 40,5 24,8 15,7 9,9 51,2 -41,3
   Resta de serveis 19,7 23,8 -4,1 14,8 26,2 -11,4
2021T3
   TOTAL SECTOR 12,6 39,9 -27,3 19,4 29,7 -10,3
   Indústria 19,2 40,4 -21,2 23,1 34,6 -11,5
   Construcció 12,8 21,1 -8,3 11,0 24,8 -13,8
   Comerç 17,0 36,1 -19,1 25,9 26,5 -0,6
   Transport i hostaleria 6,9 69,8 -62,9 19,8 37,9 -18,1
   Resta de serveis 11,2 36,4 -25,2 18,2 28,9 -10,7
2021T2
   TOTAL SECTOR 4,6 57,6 -53,0 8,6 50,1 -41,5
   Indústria 7,5 56,6 -49,1 11,3 54,7 -43,4
   Construcció 6,1 39,5 -33,4 5,3 31,6 -26,3
   Comerç 5,5 61,4 -55,9 9,7 53,1 -43,4
   Transport i hostaleria 1,8 87,7 -85,9 8,8 78,1 -69,3
   Resta de serveis 4,0 50,2 -46,2 8,8 43,0 -34,2
2021T1
   TOTAL SECTOR 5,7 61,2 -55,5 2,6 62,2 -59,6
   Indústria 8,5 61,7 -53,2 2,1 70,2 -68,1
   Construcció 7,1 46,4 -39,3 4,5 47,3 -42,8
   Comerç 6,1 60,1 -54,0 2,7 62,8 -60,1
   Transport i hostaleria 0,9 89,0 -88,1 0,9 83,5 -82,6
   Resta de serveis 6,4 56,0 -49,6 2,6 57,3 -54,7
2020T4
   TOTAL SECTOR 4,5 63,0 -58,5 3,0 70,0 -67,0
   Indústria 3,7 68,5 -64,8 1,9 81,5 -79,6
   Construcció 4,3 41,7 -37,4 7,0 52,2 -45,2
   Comerç 5,2 62,6 -57,4 3,2 72,3 -69,1
   Transport i hostaleria 3,7 85,3 -81,6 0,9 89,9 -89,0
   Resta de serveis 4,8 62,2 -57,4 2,2 65,2 -63,0
2020T3
   TOTAL SECTOR 2,7 77,4 -74,7 3,5 72,7 -69,2
   Indústria 1,9 75,5 -73,6 3,8 69,8 -66,0
   Construcció 3,7 64,2 -60,5 5,5 61,5 -56,0
   Comerç 6,2 82,8 -76,6 2,8 78,6 -75,8
   Transport i hostaleria 2,9 93,3 -90,4 3,8 85,6 -81,8
   Resta de serveis 0,0 73,4 -73,4 2,7 68,9 -66,2
2020T2
   TOTAL SECTOR 5,6 56,9 -51,3 2,2 83,8 -81,6
   Indústria 3,4 58,6 -55,2 0,0 89,7 -89,7
   Construcció 13,5 36,5 -23,0 3,8 73,1 -69,3
   Comerç 6,9 56,9 -50,0 4,2 86,1 -81,9
   Transport i hostaleria 0,0 75,0 -75,0 0,0 93,8 -93,8
   Resta de serveis 4,2 58,0 -53,8 1,7 81,5 -79,8
2020T1
   TOTAL SECTOR 14,9 21,9 -7,0 11,0 24,3 -13,3
   Indústria 18,9 32,1 -13,2 15,1 34,0 -18,9
   Construcció 17,2 12,3 4,9 11,5 15,6 -4,1
   Comerç 13,9 27,8 -13,9 10,6 28,5 -17,9
   Transport i hostaleria 9,9 27,9 -18,0 8,1 34,2 -26,1
   Resta de serveis 15,8 18,2 -2,4 11,5 19,8 -8,3
2019T4
   TOTAL SECTOR 23,2 16,6 6,6 10,8 25,6 -14,8
   Indústria 20,0 29,1 -9,1 10,9 38,2 -27,3
   Construcció 14,8 14,8 0,0 12,3 18,0 -5,7
   Comerç 24,2 23,5 0,7 7,2 30,1 -22,9
   Transport i hostaleria 33,8 11,3 22,5 7,5 30,8 -23,3
   Resta de serveis 21,8 13,4 8,4 13,8 21,1 -7,3
2019T3
   TOTAL SECTOR 21,8 16,9 4,9 20,4 14,5 5,9
   Indústria 29,6 24,1 5,5 9,3 20,4 -11,1
   Construcció 23,7 8,5 15,2 12,7 12,7 0,0
   Comerç 19,7 22,3 -2,6 25,5 12,1 13,4
   Transport i hostaleria 23,8 17,7 6,1 30,0 13,1 16,9
   Resta de serveis 19,5 15,6 3,9 18,4 16,4 2,0
2019T2
   TOTAL SECTOR 15,7 19,8 -4,1 22,8 12,2 10,6
   Indústria 18,3 21,7 -3,4 20,0 15,0 5,0
   Construcció 25,6 14,0 11,6 25,6 11,6 14,0
   Comerç 11,3 23,9 -12,6 23,3 10,7 12,6
   Transport i hostaleria 12,4 26,4 -14,0 27,9 11,6 16,3
   Resta de serveis 14,6 16,5 -1,9 19,5 13,1 6,4
2019T1
   TOTAL SECTOR 17,0 20,2 -3,2 13,2 24,6 -11,4
   Indústria 19,0 25,9 -6,9 13,8 22,4 -8,6
   Construcció 21,6 15,2 6,4 18,4 16,8 1,6
   Comerç 17,2 21,4 -4,2 11,0 27,6 -16,6
   Transport i hostaleria 13,6 25,5 -11,9 7,3 32,7 -25,4
   Resta de serveis 15,8 18,5 -2,7 14,2 23,8 -9,6
2018T4
   TOTAL SECTOR 23,4 14,6 8,8 12,8 20,4 -7,6
   Indústria 18,8 20,3 -1,5 10,9 23,4 -12,5
   Construcció 19,7 10,2 9,5 22,0 11,0 11,0
   Comerç 27,3 15,5 11,8 9,9 27,3 -17,4
   Transport i hostaleria 38,9 15,3 23,6 13,0 23,7 -10,7
   Resta de serveis 16,6 14,4 2,2 10,5 18,4 -7,9
2018T3
   TOTAL SECTOR 22,7 15,4 7,3 26,1 12,8 13,3
   Indústria 23,1 23,1 0,0 21,5 23,1 -1,6
   Construcció 28,2 12,1 16,1 20,2 11,3 8,9
   Comerç 22,1 17,2 4,9 23,3 9,8 13,5
   Transport i hostaleria 24,2 17,4 6,8 36,4 16,7 19,7
   Resta de serveis 19,8 13,1 6,7 26,5 11,0 15,5
2018T2
   TOTAL SECTOR 19,2 19,6 -0,4 29,2 9,1 20,1
   Indústria 23,4 18,8 4,6 23,4 10,9 12,5
   Construcció 28,8 10,4 18,4 29,6 8,8 20,8
   Comerç 17,9 25,9 -8,0 29,0 5,6 23,4
   Transport i hostaleria 14,5 27,5 -13,0 40,5 13,0 27,5
   Resta de serveis 16,8 16,5 0,3 25,1 9,0 16,1
2018T1
   TOTAL SECTOR 17,0 19,8 -2,8 12,0 21,6 -9,6
   Indústria 20,6 23,8 -3,2 17,5 19,0 -1,5
   Construcció 17,8 14,7 3,1 15,5 16,3 -0,8
   Comerç 15,4 22,8 -7,4 8,0 24,7 -16,7
   Transport i hostaleria 19,7 24,2 -4,5 12,1 27,3 -15,2
   Resta de serveis 15,5 17,3 -1,8 11,5 20,1 -8,6
2017T4
   TOTAL SECTOR 29,6 9,8 19,8 15,7 20,1 -4,4
   Indústria 27,7 24,6 3,1 18,5 29,2 -10,7
   Construcció 23,8 9,8 14,0 18,9 12,3 6,6
   Comerç 31,0 8,2 22,8 12,0 20,3 -8,3
   Transport i hostaleria 46,6 5,3 41,3 16,8 23,7 -6,9
   Resta de serveis 23,8 9,3 14,5 15,3 19,6 -4,3
2017T3
   TOTAL SECTOR 28,2 11,0 17,2 33,8 11,3 22,5
   Indústria 31,3 14,1 17,2 28,1 26,6 1,5
   Construcció 30,5 6,8 23,7 26,3 15,3 11,0
   Comerç 23,7 12,2 11,5 35,3 10,3 25,0
   Transport i hostaleria 34,3 8,2 26,1 47,8 5,2 42,6
   Resta de serveis 26,1 12,9 13,2 30,7 9,6 21,1
2017T2
   TOTAL SECTOR 15,7 19,6 -3,9 29,9 10,0 19,9
   Indústria 25,8 21,0 4,8 33,9 11,3 22,6
   Construcció 24,4 12,2 12,2 23,6 11,4 12,2
   Comerç 11,4 20,3 -8,9 33,5 3,8 29,7
   Transport i hostaleria 11,2 23,9 -12,7 43,3 7,5 35,8
   Resta de serveis 14,3 20,0 -5,7 23,2 13,9 9,3
2017T1
   TOTAL SECTOR 19,6 17,7 1,9 14,3 22,5 -8,2
   Indústria 26,7 16,7 10,0 16,7 18,3 -1,6
   Construcció 20,6 16,7 3,9 21,4 14,3 7,1
   Comerç 16,4 17,8 -1,4 10,5 27,6 -17,1
   Transport i hostaleria 22,0 21,1 0,9 9,8 33,3 -23,5
   Resta de serveis 18,3 16,9 1,4 14,7 19,4 -4,7
2016T4
   TOTAL SECTOR 32,1 12,8 19,3 17,1 21,1 -3,9
   Indústria 24,2 17,7 6,5 27,4 17,7 9,7
   Construcció 26,2 18,0 8,2 22,1 14,8 7,4
   Comerç 33,1 10,6 22,5 13,1 22,5 -9,4
   Transport i hostaleria 57,6 6,4 51,2 16,8 28,0 -11,2
   Resta de serveis 24,0 13,5 10,5 15,0 20,6 -5,6
2016T3
   TOTAL SECTOR 28,9 12,2 16,8 31,2 13,1 18,1
   Indústria 27,4 19,4 8,1 17,7 24,2 -6,5
   Construcció 29,3 9,8 19,5 21,1 20,3 0,8
   Comerç 29,5 10,9 18,6 35,9 9,6 26,3
   Transport i hostaleria 39,1 10,2 28,9 50,8 6,3 44,5
   Resta de serveis 24,0 13,3 10,7 26,9 12,6 14,4
2016T2
   TOTAL SECTOR 13,9 22,9 -9,0 24,4 14,3 10,1
   Indústria 10,0 25,0 -15,0 10,0 21,7 -11,7
   Construcció 20,3 17,1 3,3 24,4 19,5 4,9
   Comerç 14,6 23,2 -8,6 29,1 9,9 19,2
   Transport i hostaleria 10,8 31,7 -20,8 35,8 10,8 25,0
   Resta de serveis 12,7 20,9 -8,1 19,7 14,3 5,4
2016T1
   TOTAL SECTOR 16,5 20,3 -3,8 14,2 25,9 -11,7
   Indústria 20,0 30,0 -10,0 23,3 30,0 -6,7
   Construcció 17,7 20,2 -2,5 24,4 19,3 5,0
   Comerç 19,3 18,0 1,3 12,7 23,3 -10,7
   Transport i hostaleria 15,0 23,3 -8,3 8,3 40,0 -31,7
   Resta de serveis 14,2 18,0 -3,8 11,1 23,0 -11,9
2015T4
   TOTAL SECTOR 31,5 15,3 16,2 14,9 24,0 -9,1
   Indústria 18,0 27,9 -9,8 18,0 34,4 -16,4
   Construcció 17,5 19,8 -2,4 18,3 19,1 -0,8
   Comerç 36,2 16,5 19,7 14,5 25,7 -11,2
   Transport i hostaleria 51,2 5,6 45,6 11,2 27,2 -16,0
   Resta de serveis 29,4 14,1 15,2 14,5 21,6 -7,1
2015T3
   TOTAL SECTOR 26,2 13,7 12,5 30,9 14,5 16,4
   Indústria 26,2 23,0 3,3 21,3 26,2 -4,9
   Construcció 34,4 16,0 18,4 20,0 24,0 -4,0
   Comerç 27,4 15,1 12,3 32,9 11,0 21,9
   Transport i hostaleria 30,6 11,6 19,0 52,9 9,1 43,8
   Resta de serveis 19,6 10,8 8,9 26,9 11,5 15,4
2015T2
   TOTAL SECTOR 14,4 28,0 -13,6 26,7 14,1 12,6
   Indústria 19,1 27,0 -7,9 14,3 22,2 -7,9
   Construcció 20,8 20,0 0,8 22,3 12,3 10,0
   Comerç 15,0 30,6 -15,6 29,4 15,0 14,4
   Transport i hostaleria 7,0 40,6 -33,6 35,9 14,8 21,1
   Resta de serveis 13,4 24,6 -11,2 25,7 12,3 13,4
2015T1
   TOTAL SECTOR 12,4 29,2 -16,8 11,1 34,1 -23,0
   Indústria 12,5 37,5 -25,0 10,7 41,1 -30,4
   Construcció 14,2 28,3 -14,2 15,8 28,3 -12,5
   Comerç 11,0 28,8 -17,8 9,6 35,6 -26,0
   Transport i hostaleria 8,4 35,3 -26,9 7,6 44,5 -37,0
   Resta de serveis 14,2 25,4 -11,2 11,6 29,9 -18,3
2014T4
   TOTAL SECTOR 25,3 22,9 2,4 11,1 32,0 -20,9
   Indústria 10,3 32,8 -22,4 8,6 41,4 -32,8
   Construcció 12,9 28,5 -15,5 16,4 34,5 -18,1
   Comerç 28,6 21,8 6,8 10,2 28,6 -18,4
   Transport i hostaleria 46,2 16,9 29,2 6,9 38,5 -31,5
   Resta de serveis 21,7 21,7 0,0 12,0 27,5 -15,5
2014T3
   TOTAL SECTOR 17,9 26,4 -8,5 24,6 23,8 0,9
   Indústria 15,8 38,6 -22,8 7,0 38,6 -31,6
   Construcció 14,2 30,1 -15,9 15,9 35,4 -19,5
   Comerç 20,4 26,5 -6,1 25,9 16,3 9,5
   Transport i hostaleria 21,3 22,8 -1,6 40,2 15,0 25,2
   Resta de serveis 16,9 23,6 -6,7 24,0 24,0 0,0
2014T2
   TOTAL SECTOR 11,2 37,7 -26,6 22,5 23,1 -0,5
   Indústria 14,8 49,2 -34,4 13,1 32,8 -19,7
   Construcció 15,5 40,7 -25,2 17,9 32,5 -14,6
   Comerç 10,8 36,3 -25,5 25,5 17,8 7,6
   Transport i hostaleria 7,6 45,0 -37,4 30,5 19,1 11,5
   Resta de serveis 10,4 31,1 -20,7 21,1 21,5 -0,4
2014T1
   TOTAL SECTOR 10,7 38,8 -28,1 9,3 43,8 -34,4
   Indústria 8,9 50,0 -41,1 10,7 55,4 -44,6
   Construcció 14,4 44,2 -29,8 14,4 46,2 -31,7
   Comerç 12,6 34,3 -21,7 13,3 43,4 -30,1
   Transport i hostaleria 7,6 43,7 -36,1 2,5 49,6 -47,1
   Resta de serveis 9,9 34,2 -24,3 7,8 37,5 -29,6
2013T4
   TOTAL SECTOR 18,5 32,4 -13,9 9,6 44,5 -34,9
   Indústria 8,8 45,6 -36,8 8,8 52,6 -43,9
   Construcció 8,5 54,7 -46,2 9,4 48,1 -38,7
   Comerç 21,5 26,9 -5,4 10,7 47,7 -36,9
   Transport i hostaleria 31,1 22,7 8,4 5,9 45,4 -39,5
   Resta de serveis 17,1 27,8 -10,6 11,0 38,8 -27,8
2013T3
   TOTAL SECTOR 13,8 35,1 -21,3 17,2 33,2 -15,9
   Indústria 12,2 42,9 -30,6 6,1 40,8 -34,7
   Construcció 11,5 49,0 -37,5 3,1 61,5 -58,3
   Comerç 10,1 36,7 -26,6 18,0 30,2 -12,2
   Transport i hostaleria 18,8 24,1 -5,4 35,7 18,8 17,0
   Resta de serveis 15,1 32,0 -16,9 16,0 28,3 -12,3
2013T2
   TOTAL SECTOR 6,5 52,2 -45,8 13,5 37,8 -24,3
   Indústria 5,2 55,2 -50,0 3,5 41,4 -37,9
   Construcció 7,3 59,6 -52,3 8,3 58,7 -50,5
   Comerç 8,5 54,6 -46,1 12,8 36,2 -23,4
   Transport i hostaleria 2,5 53,8 -51,3 16,8 27,7 -10,9
   Resta de serveis 7,1 46,3 -39,2 16,9 33,7 -16,9
2013T1
   TOTAL SECTOR 4,8 54,7 -49,8 3,6 59,1 -55,5
   Indústria 5,3 52,6 -47,4 3,5 59,7 -56,1
   Construcció 8,2 62,4 -54,1 3,5 70,6 -67,1
   Comerç 1,6 60,5 -58,9 3,1 62,0 -58,9
   Transport i hostaleria 3,3 48,9 -45,7 0,0 58,7 -58,7
   Resta de serveis 6,0 51,2 -45,2 5,5 53,0 -47,5

Notes a peu de taula


Notes:
 • 1. Situació del trimestre que acaba: és la diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables relatives al trimestre que acaba. Aquest saldo pot oscil·lar entre -100 i +100.
  2. Expectatives del trimestre entrant: és la diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables relatives al trimestre entrant. Aquest saldo pot oscil·lar entre -100 i +100.
  3. ICEA: Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat. S'ha construït a partir d'una mitjana geomètrica convenientment normalitzada entre la Situació i les Expectatives.
  4. Període basi: 2013T1.
  5. Àmbit poblacional: establiments l'activitat principal dels quals estigui inclosa en les seccions de la CNAE09: B a N (excepte divisió 70), R (divisió 92 i 93) i S (divisió 95 i 96).
  6. Desestacionalització: a les unitats informants se'ls demana que responguin excloent factors estacionals.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat) a partir de dades de l'INE. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT