• icono economia Comerç i inversió exterior
  • > Comerç exterior
icono economia print

1.04 Valor i pes de les exportacions/importacions per període i nivell tecnològic.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Valor   Pes  
Exportacions Importacions Exportacions Importacions
2023_Acumulat
   TOTAL 687.211.368 426.777.094 451.359.683 228.229.758
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 19.376.655 28.934.412 392.368 1.176.428
   Fabricació de productes farmacèutics 12.343.562 8.141.864 328.063 25.686
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 4.273.399 13.324.643 45.973 1.129.675
   Construcció aeronàutica i espacial 2.759.695 7.467.905 18.331 21.068
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 361.082.524 130.026.300 254.535.600 35.087.836
   Indústria química 328.180.548 75.178.577 251.760.337 32.483.365
   Fabricació d'armes i municions 0 1.815 0 30
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 32.465.530 48.204.757 2.765.173 2.444.443
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 57.937 3.822.874 5.990 82.181
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 378.510 2.818.277 4.100 77.817
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 218.279.505 150.877.680 168.037.285 166.547.248
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 198.938.890 107.026.948 165.167.480 143.071.434
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 9.620.127 18.824.908 2.551.879 21.483.310
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 3.899.891 7.345.845 262.494 1.634.549
   Construcció naval 5.820.598 17.679.979 55.433 357.955
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 69.046.822 108.588.977 5.180.616 19.350.547
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 63.267.404 87.441.376 4.742.298 17.865.480
   Arts gràfiques 101 2.567 11 105
   Fabricació de mobles 3.891.961 11.044.939 398.475 955.656
   Altres indústries manufactureres 1.887.356 10.100.094 39.832 529.307
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 19.425.861 8.349.726 23.213.814 6.067.699
   Activitats amb nivell tecnològic nul 19.425.861 8.349.726 23.213.814 6.067.699
2023M03
   TOTAL 188.619.327 131.482.743 98.503.315 31.305.902
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 7.212.681 11.936.900 84.675 514.406
   Fabricació de productes farmacèutics 4.929.725 3.056.678 64.414 4.608
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.579.970 5.317.467 15.476 498.714
   Construcció aeronàutica i espacial 702.985 3.562.755 4.785 11.084
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 111.794.358 54.278.289 61.824.218 13.499.137
   Indústria química 94.669.953 27.152.461 60.540.636 12.366.739
   Fabricació d'armes i municions 0 490 0 16
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 16.879.393 24.536.889 1.280.096 1.074.690
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 18.855 1.401.188 692 39.806
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 226.158 1.187.261 2.793 17.886
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 32.471.593 19.394.840 24.293.171 8.527.338
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 22.825.778 167.616 22.459.828 31.494
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 3.240.089 7.160.698 1.693.505 7.379.518
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.848.408 3.545.628 101.443 931.347
   Construcció naval 4.557.318 8.520.899 38.396 184.979
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 29.010.693 43.178.138 2.116.357 7.831.082
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 26.426.383 34.558.857 1.791.339 7.241.944
   Arts gràfiques 101 956 11 49
   Fabricació de mobles 1.827.751 4.455.635 302.772 378.097
   Altres indústries manufactureres 756.457 4.162.689 22.235 210.992
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 8.130.002 2.694.576 10.184.894 933.939
   Activitats amb nivell tecnològic nul 8.130.002 2.694.576 10.184.894 933.939
2023M02
   TOTAL 192.662.155 173.415.089 134.546.974 121.498.298
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 9.137.769 10.011.145 275.975 625.915
   Fabricació de productes farmacèutics 7.143.691 2.804.473 262.369 14.796
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.224.624 5.231.062 7.273 606.202
   Construcció aeronàutica i espacial 769.454 1.975.609 6.333 4.918
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 119.916.411 36.050.303 97.947.439 10.497.336
   Indústria química 112.754.253 22.134.421 97.126.723 9.802.926
   Fabricació d'armes i municions 0 622 0 4
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 7.029.975 12.215.716 819.170 657.963
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 22.921 885.400 1.028 23.747
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 109.263 814.143 518 12.696
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 36.522.157 88.721.096 28.446.058 103.157.436
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 31.274.674 73.547.152 27.913.105 90.821.051
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 3.308.177 6.344.165 447.248 11.932.854
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.000.446 1.730.276 69.007 267.595
   Construcció naval 938.860 7.099.503 16.697 135.936
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 21.236.555 36.132.037 1.142.804 4.624.809
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 20.620.377 28.709.482 1.114.194 4.205.447
   Arts gràfiques 0 1.087 0 29
   Fabricació de mobles 92.073 4.335.175 23.017 237.164
   Altres indústries manufactureres 524.104 3.086.293 5.593 182.169
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 5.849.264 2.500.508 6.734.698 2.592.802
   Activitats amb nivell tecnològic nul 5.849.264 2.500.508 6.734.698 2.592.802
2023M01
   TOTAL 305.929.886 121.879.262 218.309.395 75.425.558
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 3.026.205 6.986.367 31.718 36.107
   Fabricació de productes farmacèutics 270.145 2.280.713 1.280 6.282
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.468.805 2.776.114 23.225 24.759
   Construcció aeronàutica i espacial 1.287.256 1.929.540 7.213 5.067
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 129.371.755 39.697.707 94.763.944 11.091.363
   Indústria química 120.756.343 25.891.695 94.092.978 10.313.700
   Fabricació d'armes i municions 0 703 0 10
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 8.556.162 11.452.151 665.907 711.790
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 16.161 1.536.285 4.270 18.629
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 43.089 816.873 788 47.235
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 149.285.755 42.761.743 115.298.057 54.862.474
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 144.838.438 33.312.180 114.794.547 52.218.889
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 3.071.861 5.320.046 411.126 2.170.937
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.051.037 2.069.941 92.044 435.607
   Construcció naval 324.420 2.059.577 340 37.041
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 18.799.575 29.278.802 1.921.456 6.894.657
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 16.220.644 24.173.037 1.836.765 6.418.089
   Arts gràfiques 0 524 0 27
   Fabricació de mobles 1.972.136 2.254.129 72.687 340.395
   Altres indústries manufactureres 606.795 2.851.112 12.004 136.146
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 5.446.595 3.154.642 6.294.221 2.540.958
   Activitats amb nivell tecnològic nul 5.446.595 3.154.642 6.294.221 2.540.958
2022_Total
   TOTAL 2.604.398.855 2.256.423.750 1.407.407.050 685.983.677
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 201.388.624 761.363.779 1.270.114 9.627.423
   Fabricació de productes farmacèutics 13.846.052 16.283.623 485.455 113.517
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 21.152.706 74.726.726 308.214 8.586.176
   Construcció aeronàutica i espacial 166.389.867 670.353.429 476.445 927.730
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 1.178.573.799 516.982.099 470.354.694 148.401.872
   Indústria química 1.048.684.898 320.338.432 459.912.042 138.776.695
   Fabricació d'armes i municions 23.903 10.424 1.161 79
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 128.481.704 166.367.030 10.400.384 8.936.817
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 347.206 15.272.143 33.446 460.346
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 1.036.086 14.994.069 7.661 227.936
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 437.083.075 524.702.411 337.379.851 429.114.440
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 350.605.422 302.115.078 321.038.869 267.286.443
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 34.927.549 73.685.740 13.770.955 125.762.778
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 17.323.904 27.269.617 1.674.316 5.144.424
   Construcció naval 34.226.200 121.631.976 895.712 30.920.794
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 283.390.776 386.018.420 22.547.496 65.971.019
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 257.992.199 300.522.107 19.550.824 60.745.826
   Arts gràfiques 1.423 42.615 103 729
   Fabricació de mobles 17.124.198 39.974.642 2.889.955 3.264.727
   Altres indústries manufactureres 8.272.956 45.479.056 106.614 1.959.738
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 503.962.580 67.357.042 575.854.895 32.868.924
   Activitats amb nivell tecnològic nul 503.962.580 67.357.042 575.854.895 32.868.924
2022M12
   TOTAL 137.719.183 264.521.866 87.027.319 58.453.559
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 3.088.426 177.276.201 49.693 3.286.143
   Fabricació de productes farmacèutics 51.093 2.290.856 477 7.073
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.965.241 17.490.683 45.334 3.126.188
   Construcció aeronàutica i espacial 1.072.092 157.494.662 3.881 152.881
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 92.389.625 30.067.200 37.888.885 6.808.348
   Indústria química 77.363.791 15.901.531 36.550.135 6.078.091
   Fabricació d'armes i municions 0 560 0 2
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 14.836.613 12.118.519 1.328.237 683.600
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 133.850 648.354 10.422 24.265
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 55.372 1.398.237 91 22.390
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 11.466.286 20.627.664 6.111.801 39.975.439
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 5.687.849 52.508 5.324.619 10.825
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 2.133.811 6.497.461 613.931 11.519.886
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.010.475 2.766.433 96.151 498.022
   Construcció naval 2.634.151 11.311.261 77.100 27.946.705
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 11.537.037 33.070.710 1.539.100 4.351.664
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 10.657.414 24.072.352 1.408.224 3.823.398
   Arts gràfiques 150 1.520 10 33
   Fabricació de mobles 345.776 3.544.183 118.514 276.314
   Altres indústries manufactureres 533.698 5.452.655 12.352 251.919
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 19.237.809 3.480.092 41.437.840 4.031.966
   Activitats amb nivell tecnològic nul 19.237.809 3.480.092 41.437.840 4.031.966
2022M11
   TOTAL 232.359.336 122.613.888 138.325.568 53.185.100
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 10.890.242 9.332.418 299.326 77.856
   Fabricació de productes farmacèutics 6.276.875 1.444.988 214.876 7.016
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 2.644.185 4.611.935 76.644 64.812
   Construcció aeronàutica i espacial 1.969.182 3.275.495 7.806 6.028
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 99.162.932 37.156.152 41.509.918 6.437.171
   Indústria química 85.336.606 19.695.590 40.277.273 5.716.449
   Fabricació d'armes i municions 0 1.452 0 5
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 13.665.840 13.036.753 1.230.725 650.858
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 42.467 966.793 1.444 35.305
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 118.019 3.455.564 477 34.555
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 89.074.365 44.006.282 69.107.386 40.476.949
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 82.877.978 34.600.617 68.062.320 32.438.533
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 3.133.819 6.159.998 707.437 7.183.982
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.960.809 2.286.800 314.480 827.076
   Construcció naval 1.101.760 958.868 23.150 27.357
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 14.716.056 27.270.199 1.827.078 4.265.570
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 12.893.665 21.660.953 1.707.570 3.868.025
   Arts gràfiques 50 1.039 6 69
   Fabricació de mobles 294.700 2.427.644 105.534 234.005
   Altres indústries manufactureres 1.527.640 3.180.563 13.969 163.471
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 18.515.740 4.848.836 25.581.858 1.927.553
   Activitats amb nivell tecnològic nul 18.515.740 4.848.836 25.581.858 1.927.553
2022M10
   TOTAL 185.145.538 147.604.919 100.379.936 69.801.662
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 5.638.444 20.817.622 95.024 985.587
   Fabricació de productes farmacèutics 2.537.442 1.377.473 74.936 8.880
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 2.109.710 8.111.158 15.658 954.968
   Construcció aeronàutica i espacial 991.292 11.328.991 4.430 21.739
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 96.522.719 39.820.496 40.664.752 10.773.699
   Indústria química 84.175.698 23.607.955 39.762.984 10.044.029
   Fabricació d'armes i municions 0 1.013 0 6
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 12.185.481 13.783.067 901.046 683.217
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 9.965 1.503.645 519 33.091
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 151.575 924.816 203 13.356
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 31.674.296 51.979.607 24.828.620 48.651.250
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 26.405.858 41.399.582 24.001.991 32.852.759
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 2.332.072 5.862.815 621.798 15.624.863
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.740.695 1.865.472 145.138 86.979
   Construcció naval 1.195.670 2.851.737 59.693 86.648
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 19.983.022 27.291.587 1.586.443 5.128.303
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 17.692.445 22.268.601 1.444.140 4.783.308
   Arts gràfiques 632 5.336 47 65
   Fabricació de mobles 745.572 2.557.833 127.616 236.398
   Altres indústries manufactureres 1.544.374 2.459.816 14.640 108.532
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 31.327.057 7.695.608 33.205.096 4.262.823
   Activitats amb nivell tecnològic nul 31.327.057 7.695.608 33.205.096 4.262.823
2022M09
   TOTAL 203.033.944 134.711.311 102.190.365 43.239.736
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 2.329.699 17.690.194 24.579 980.646
   Fabricació de productes farmacèutics 406.982 1.573.472 3.675 13.642
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.196.100 7.658.372 18.460 942.180
   Construcció aeronàutica i espacial 726.616 8.458.350 2.444 24.825
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 97.953.484 52.489.355 33.869.017 15.347.743
   Indústria química 81.156.628 32.308.888 32.652.262 13.855.101
   Fabricació d'armes i municions 0 1.036 0 8
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 16.718.610 16.827.328 1.215.574 1.359.419
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 5.298 2.290.265 1.073 117.224
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 72.948 1.061.839 108 15.991
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 32.572.988 25.508.897 23.262.111 19.665.156
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 27.913.421 14.221.079 22.534.725 13.000.996
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 3.047.010 6.236.417 620.618 6.201.244
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.106.756 1.947.932 91.242 368.671
   Construcció naval 505.801 3.103.469 15.525 94.244
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 26.506.674 35.791.509 2.590.039 6.398.063
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 25.042.780 27.825.342 2.341.577 5.814.601
   Arts gràfiques 100 6.815 5 76
   Fabricació de mobles 847.219 3.290.627 241.667 455.220
   Altres indústries manufactureres 616.574 4.668.725 6.790 128.166
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 43.671.098 3.231.355 42.444.620 848.128
   Activitats amb nivell tecnològic nul 43.671.098 3.231.355 42.444.620 848.128
2022M08
   TOTAL 291.516.092 181.445.908 151.154.890 62.461.949
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 37.794.373 48.562.502 259.773 276.651
   Fabricació de productes farmacèutics 251.008 1.723.319 1.302 56.771
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.441.525 3.785.086 10.133 183.092
   Construcció aeronàutica i espacial 36.101.841 43.054.097 248.338 36.788
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 93.647.135 39.305.474 34.221.008 11.406.816
   Indústria química 82.206.555 26.769.573 33.413.918 10.612.964
   Fabricació d'armes i municions 0 1.405 0 9
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 11.398.519 10.996.860 806.248 746.403
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 21.858 738.070 727 31.232
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 20.203 799.564 115 16.209
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 62.067.635 54.745.315 47.169.695 41.578.024
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 52.275.385 34.639.881 46.334.581 29.935.351
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 3.008.000 5.471.578 646.221 11.033.683
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.329.307 1.192.566 127.928 167.253
   Construcció naval 5.454.943 13.441.290 60.967 441.737
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 34.800.352 34.315.709 2.593.143 6.651.156
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 29.281.756 28.656.541 1.785.336 6.319.244
   Arts gràfiques 0 1.333 0 46
   Fabricació de mobles 4.711.319 2.413.389 795.218 197.637
   Altres indústries manufactureres 807.277 3.244.446 12.589 134.229
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 63.206.596 4.516.907 66.911.271 2.549.302
   Activitats amb nivell tecnològic nul 63.206.596 4.516.907 66.911.271 2.549.302
2022M07
   TOTAL 257.347.372 287.987.260 137.960.817 57.244.005
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 5.482.553 146.253.476 233.243 419.923
   Fabricació de productes farmacèutics 1.626.261 1.108.672 174.956 1.436
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 2.689.379 4.407.048 45.751 266.092
   Construcció aeronàutica i espacial 1.166.913 140.737.756 12.537 152.395
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 106.410.965 37.478.654 42.199.671 8.873.651
   Indústria química 93.659.729 21.479.583 41.351.960 8.179.074
   Fabricació d'armes i municions 366 703 21 15
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 12.720.068 13.937.034 847.425 649.870
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 2.343 1.026.350 170 29.261
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 28.459 1.034.984 94 15.431
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 53.733.311 62.484.705 34.867.864 37.692.946
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 40.897.795 43.104.912 32.675.169 35.066.608
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 4.549.472 5.049.285 1.838.252 1.595.390
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 2.093.256 2.745.957 150.300 835.641
   Construcció naval 6.192.789 11.584.551 204.144 195.306
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 28.029.782 36.898.608 2.438.769 7.688.625
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 24.248.528 30.193.927 2.031.026 7.276.899
   Arts gràfiques 0 2.119 0 38
   Fabricació de mobles 3.166.999 3.315.743 402.400 250.924
   Altres indústries manufactureres 614.255 3.386.819 5.343 160.765
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 63.690.761 4.871.817 58.221.269 2.568.860
   Activitats amb nivell tecnològic nul 63.690.761 4.871.817 58.221.269 2.568.860
2022M06
   TOTAL 271.289.440 486.126.296 140.026.939 101.951.056
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 3.923.723 253.589.782 21.098 400.597
   Fabricació de productes farmacèutics 293.223 1.473.088 1.839 3.949
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.642.106 3.451.036 10.755 14.913
   Construcció aeronàutica i espacial 1.988.394 248.665.658 8.504 381.735
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 134.794.528 63.429.930 58.360.719 16.619.782
   Indústria química 122.130.597 35.170.547 57.166.199 15.924.386
   Fabricació d'armes i municions 0 553 0 8
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 12.579.834 25.611.430 1.192.358 641.927
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 39.526 1.458.266 1.659 35.274
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 44.570 1.189.135 502 18.187
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 44.286.634 125.138.222 29.559.562 76.814.236
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 32.262.761 83.786.610 26.954.374 61.398.836
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 4.614.057 9.266.236 2.169.553 14.151.833
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 2.960.320 3.545.330 308.949 425.362
   Construcció naval 4.449.496 28.540.047 126.686 838.205
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 32.851.205 38.715.665 2.307.335 7.065.665
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 30.680.309 29.366.493 2.065.251 6.485.975
   Arts gràfiques 100 8.000 6 52
   Fabricació de mobles 1.617.755 5.231.433 234.362 377.972
   Altres indústries manufactureres 553.040 4.109.740 7.716 201.666
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 55.433.350 5.252.697 49.778.224 1.050.777
   Activitats amb nivell tecnològic nul 55.433.350 5.252.697 49.778.224 1.050.777
2022M05
   TOTAL 336.670.317 151.402.892 137.501.115 32.736.847
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 104.941.155 31.374.880 178.890 140.372
   Fabricació de productes farmacèutics 387.918 1.228.289 2.438 2.629
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 2.159.987 4.027.469 46.257 77.945
   Construcció aeronàutica i espacial 102.393.250 26.119.122 130.195 59.798
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 93.632.453 46.737.028 35.477.599 14.542.975
   Indústria química 86.210.794 30.920.419 34.825.180 13.841.131
   Fabricació d'armes i municions 0 1.022 0 7
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 7.267.702 12.379.093 651.235 628.290
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 13.924 2.060.266 540 44.032
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 140.033 1.376.229 644 29.515
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 40.211.319 23.670.784 28.671.469 7.686.460
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 27.227.583 219.355 25.510.073 57.286
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 4.333.171 6.311.588 2.857.037 7.137.875
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.004.938 1.847.439 97.530 224.341
   Construcció naval 7.645.626 15.292.402 206.828 266.957
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 33.068.520 39.107.386 2.600.233 5.924.500
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 29.815.943 28.404.422 2.278.064 5.377.978
   Arts gràfiques 250 5.633 20 99
   Fabricació de mobles 2.644.883 5.276.343 314.799 342.110
   Altres indústries manufactureres 607.444 5.420.988 7.349 204.312
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 64.816.869 10.512.814 70.572.924 4.442.541
   Activitats amb nivell tecnològic nul 64.816.869 10.512.814 70.572.924 4.442.541
2022M04
   TOTAL 206.196.483 115.304.480 122.797.052 38.926.744
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 7.469.871 16.198.959 22.705 2.105.234
   Fabricació de productes farmacèutics 436.771 823.814 3.488 3.254
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.613.335 11.114.428 4.753 2.080.055
   Construcció aeronàutica i espacial 5.419.766 4.260.717 14.464 21.925
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 96.007.589 39.949.865 37.581.464 10.264.261
   Indústria química 89.032.389 25.873.455 37.017.692 9.431.581
   Fabricació d'armes i municions 0 1.881 0 10
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 6.786.603 12.551.658 554.193 794.880
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 38.395 586.473 9.062 18.047
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 150.201 936.399 516 19.742
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 23.747.490 18.769.682 20.165.767 16.878.855
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 20.011.049 172.845 19.052.241 95.854
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 2.179.225 7.088.891 1.015.240 16.005.562
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 882.219 2.415.338 74.307 567.767
   Construcció naval 674.997 9.092.609 23.979 209.672
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 27.334.206 32.552.184 1.579.588 5.451.792
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 24.905.069 24.250.836 1.293.063 4.991.193
   Arts gràfiques 0 1.757 0 98
   Fabricació de mobles 1.994.535 4.431.882 282.262 289.211
   Altres indústries manufactureres 434.602 3.867.709 4.263 171.290
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 51.637.327 7.833.790 63.447.528 4.226.601
   Activitats amb nivell tecnològic nul 51.637.327 7.833.790 63.447.528 4.226.601
2022M03
   TOTAL 179.157.520 112.561.874 95.813.457 43.643.234
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 10.616.896 6.616.098 27.820 522.819
   Fabricació de productes farmacèutics 611.603 882.203 3.917 3.410
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.224.282 3.854.947 6.191 509.314
   Construcció aeronàutica i espacial 8.781.010 1.878.948 17.712 10.094
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 90.532.402 47.264.984 36.205.387 16.801.533
   Indústria química 84.350.871 34.563.819 35.664.255 16.093.285
   Fabricació d'armes i municions 23.538 482 1.140 6
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 6.044.733 10.091.160 533.925 668.197
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 27.862 1.717.668 5.193 29.194
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 85.398 891.855 874 10.850
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 13.909.127 16.669.456 12.004.115 18.253.323
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 9.108.712 156.514 10.973.391 35.985
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 1.667.090 6.067.979 883.090 17.627.447
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.131.628 2.494.281 86.671 417.004
   Construcció naval 2.001.697 7.950.682 60.964 172.888
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 24.647.475 35.790.967 1.297.521 5.728.872
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 23.983.252 28.644.070 1.190.219 5.301.399
   Arts gràfiques 0 6.333 0 80
   Fabricació de mobles 289.311 3.370.468 99.350 239.005
   Altres indústries manufactureres 374.913 3.770.096 7.952 188.387
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 39.451.620 6.220.369 46.278.613