• icono economia Comerç i inversió exterior
  • > Comerç exterior
icono economia print

1.05 Valor i pes de les exportacions/importacions per període i nivell tecnològic.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Valor   Pes  
Exportacions Importacions Exportacions Importacions
2024_Acumulat
   TOTAL 298.272.184 245.073.500 188.467.845 145.299.924
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 9.607.092 12.575.333 139.376 118.740
   Fabricació de productes farmacèutics 1.790.482 2.668.815 72.833 12.435
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 4.138.228 6.827.744 32.712 90.118
   Construcció aeronàutica i espacial 3.678.382 3.078.775 33.831 16.186
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 199.026.916 92.732.361 149.075.684 48.006.804
   Indústria química 166.977.538 65.682.151 146.942.262 46.668.433
   Fabricació d'armes i municions 0 2.992 0 98
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 31.814.922 23.328.429 2.131.821 1.193.654
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 29.449 1.238.209 1.318 93.967
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 205.007 2.480.581 283 50.653
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 42.536.064 69.429.552 25.645.372 85.055.446
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 19.853.080 48.238.322 22.299.229 62.511.218
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 6.154.756 11.264.608 2.629.798 22.124.220
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 5.344.166 3.697.373 489.520 293.878
   Construcció naval 11.184.062 6.229.249 226.825 126.131
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 37.766.005 62.718.438 4.155.691 8.477.186
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 33.162.485 51.508.549 3.442.695 7.692.876
   Arts gràfiques 500 6.526 6 153
   Fabricació de mobles 3.689.380 5.227.311 617.792 473.456
   Altres indústries manufactureres 913.640 5.976.052 95.199 310.700
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 9.336.107 7.617.816 9.451.720 3.641.748
   Activitats amb nivell tecnològic nul 9.336.107 7.617.816 9.451.720 3.641.748
2024M02
   TOTAL 136.412.511 111.410.257 66.203.961 49.096.550
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 4.006.533 6.711.721 32.502 89.700
   Fabricació de productes farmacèutics 306.538 1.430.041 3.430 7.214
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.453.926 3.604.967 18.451 72.389
   Construcció aeronàutica i espacial 2.246.070 1.676.714 10.621 10.097
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 88.610.508 49.253.279 48.321.915 22.587.049
   Indústria química 70.387.151 33.880.676 47.195.999 21.880.615
   Fabricació d'armes i municions 0 2.531 0 82
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 18.088.242 13.281.322 1.125.179 611.932
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 13.447 797.408 689 68.036
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 121.669 1.291.341 47 26.383
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 15.815.465 13.714.273 12.266.458 19.981.446
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 9.190.864 97.702 10.738.725 14.343
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 3.180.129 6.343.401 1.226.610 19.691.886
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 2.887.059 2.351.318 291.008 175.779
   Construcció naval 557.414 4.921.851 10.115 99.438
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 23.378.574 37.775.335 2.505.626 5.250.377
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 20.755.566 31.034.387 2.172.384 4.805.423
   Arts gràfiques 500 2.353 6 49
   Fabricació de mobles 2.030.481 3.355.216 261.333 299.623
   Altres indústries manufactureres 592.028 3.383.379 71.903 145.281
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 4.601.431 3.955.649 3.077.461 1.187.979
   Activitats amb nivell tecnològic nul 4.601.431 3.955.649 3.077.461 1.187.979
2024M01
   TOTAL 161.859.674 133.663.243 122.263.883 96.203.374
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 5.600.559 5.863.611 106.875 29.040
   Fabricació de productes farmacèutics 1.483.944 1.238.774 69.403 5.221
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 2.684.303 3.222.777 14.261 17.730
   Construcció aeronàutica i espacial 1.432.312 1.402.060 23.211 6.089
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 110.416.408 43.479.083 100.753.770 25.419.756
   Indústria química 96.590.387 31.801.474 99.746.263 24.787.818
   Fabricació d'armes i municions 0 461 0 15
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 13.726.680 10.047.107 1.006.641 581.721
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 16.002 440.800 629 25.931
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 83.338 1.189.240 236 24.270
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 26.720.599 55.715.279 13.378.915 65.074.001
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 10.662.216 48.140.620 11.560.503 62.496.874
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 2.974.627 4.921.207 1.403.189 2.432.334
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 2.457.107 1.346.055 198.513 118.099
   Construcció naval 10.626.648 1.307.398 216.710 26.693
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 14.387.431 24.943.102 1.650.065 3.226.809
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 12.406.919 20.474.162 1.270.311 2.887.453
   Arts gràfiques 0 4.173 0 104
   Fabricació de mobles 1.658.899 1.872.095 356.459 173.833
   Altres indústries manufactureres 321.612 2.592.673 23.295 165.419
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 4.734.676 3.662.167 6.374.259 2.453.769
   Activitats amb nivell tecnològic nul 4.734.676 3.662.167 6.374.259 2.453.769
2023_Total
   TOTAL 2.388.970.343 1.901.575.890 1.627.085.479 968.191.633
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 56.140.419 301.811.766 762.415 2.117.285
   Fabricació de productes farmacèutics 18.107.816 28.504.302 450.169 92.422
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 20.166.618 51.789.663 247.560 1.545.898
   Construcció aeronàutica i espacial 17.865.985 221.517.800 64.687 478.965
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 1.228.624.931 525.081.327 832.000.147 194.790.428
   Indústria química 1.079.937.505 322.762.464 820.451.526 184.383.393
   Fabricació d'armes i municions 3.235 38.628 39 520
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 146.028.322 177.730.109 11.447.449 9.586.551
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 718.096 12.573.417 51.914 339.409
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 1.937.773 11.976.709 49.219 480.554
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 620.295.166 586.361.669 573.602.444 645.398.639
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 537.392.951 375.725.602 556.503.810 530.209.246
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 39.674.460 71.819.990 13.938.144 104.669.516
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 18.346.137 25.753.563 1.891.942 4.046.132
   Construcció naval 24.881.619 113.062.514 1.268.549 6.473.744
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 274.207.951 443.916.558 24.625.400 105.463.341
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 249.220.021 365.978.731 21.343.146 100.001.241
   Arts gràfiques 8.734 47.681 198 800
   Fabricació de mobles 17.015.609 39.282.773 2.763.067 3.353.363
   Altres indústries manufactureres 7.963.587 38.607.373 518.990 2.107.937
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 209.701.876 44.404.571 196.095.072 20.421.940
   Activitats amb nivell tecnològic nul 209.701.876 44.404.571 196.095.072 20.421.940
2023M12
   TOTAL 138.998.429 107.046.262 95.279.660 76.838.746
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 4.002.532 8.071.248 35.067 53.754
   Fabricació de productes farmacèutics 1.248.967 3.007.521 23.881 27.378
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.502.458 3.422.780 9.021 22.103
   Construcció aeronàutica i espacial 1.251.107 1.640.947 2.166 4.273
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 94.208.163 37.211.736 73.258.078 14.323.558
   Indústria química 77.427.132 23.730.442 72.635.441 13.799.931
   Fabricació d'armes i municions 301 2.487 1 75
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 16.714.788 12.201.081 621.555 501.358
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 7.012 480.194 769 10.732
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 58.930 797.532 312 11.462
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 15.995.960 30.885.340 11.543.217 54.741.768
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 10.398.850 16.694.270 10.649.212 29.985.302
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 3.600.343 6.627.718 618.138 24.425.806
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.913.566 1.722.882 273.557 204.358
   Construcció naval 83.201 5.840.470 2.310 126.302
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 17.284.849 27.690.713 1.671.171 5.048.336
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 15.574.328 21.711.477 1.342.627 4.641.083
   Arts gràfiques 1.000 536 8 32
   Fabricació de mobles 1.015.972 2.128.865 309.385 183.698
   Altres indústries manufactureres 693.549 3.849.835 19.151 223.524
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 7.506.925 3.187.225 8.772.126 2.671.331
   Activitats amb nivell tecnològic nul 7.506.925 3.187.225 8.772.126 2.671.331
2023M11
   TOTAL 192.889.015 148.448.430 139.198.592 91.460.081
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 2.699.310 10.022.372 17.219 60.665
   Fabricació de productes farmacèutics 347.477 1.764.447 2.477 9.573
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.646.347 4.423.693 10.007 42.983
   Construcció aeronàutica i espacial 705.486 3.834.231 4.736 8.109
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 94.099.435 55.284.521 69.443.938 24.337.860
   Indústria química 79.821.589 36.985.728 68.605.980 23.626.435
   Fabricació d'armes i municions 0 2.341 0 15
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 14.046.268 16.442.411 831.543 633.986
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 102.161 822.125 3.348 22.524
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 129.417 1.031.914 3.068 54.899
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 53.341.686 43.303.101 44.641.462 61.960.131
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 43.797.948 30.540.512 42.883.528 54.324.502
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 3.635.545 5.495.757 1.209.807 7.290.940
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 2.878.677 1.963.874 449.458 177.590
   Construcció naval 3.029.516 5.302.959 98.669 167.099
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 18.845.193 37.099.120 1.975.466 3.917.595
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 16.443.182 31.573.201 1.520.470 3.486.335
   Arts gràfiques 60 4.779 15 58
   Fabricació de mobles 1.624.904 2.511.165 402.753 241.871
   Altres indústries manufactureres 777.047 3.009.976 52.229 189.331
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 23.903.390 2.739.316 23.120.506 1.183.831
   Activitats amb nivell tecnològic nul 23.903.390 2.739.316 23.120.506 1.183.831
2023M10
   TOTAL 196.155.113 198.037.268 132.779.995 162.683.272
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 5.392.760 12.945.957 95.223 123.910
   Fabricació de productes farmacèutics 279.749 1.426.701 2.005 3.601
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 3.223.227 7.958.685 86.401 103.532
   Construcció aeronàutica i espacial 1.889.783 3.560.571 6.817 16.778
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 82.471.001 45.444.487 50.719.847 20.364.945
   Indústria química 70.643.912 31.996.175 49.576.846 19.902.480
   Fabricació d'armes i municions 0 740 0 2
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 11.771.332 11.904.698 1.136.729 428.708
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 8.869 611.645 1.377 17.602
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 46.889 931.229 4.895 16.152
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 57.243.344 108.241.544 54.222.224 126.363.596
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 52.284.592 98.156.959 53.140.112 124.554.197
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 2.651.972 4.101.142 884.392 1.502.967
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.749.065 1.463.210 185.681 229.962
   Construcció naval 557.715 4.520.232 12.039 76.470
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 24.612.299 28.959.523 4.787.139 15.097.237
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 21.963.314 24.600.559 4.408.001 14.768.838
   Arts gràfiques 2.699 5.335 77 93
   Fabricació de mobles 1.700.710 2.268.608 310.358 187.977
   Altres indústries manufactureres 945.576 2.085.022 68.702 140.329
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 26.435.709 2.445.757 22.955.563 733.583
   Activitats amb nivell tecnològic nul 26.435.709 2.445.757 22.955.563 733.583
2023M09
   TOTAL 215.511.060 121.995.585 164.795.725 72.420.304
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 2.987.732 7.537.804 28.368 27.239
   Fabricació de productes farmacèutics 518.275 3.238.692 11.663 5.398
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.544.421 2.130.973 15.322 8.853
   Construcció aeronàutica i espacial 925.036 2.168.138 1.383 12.987
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 96.984.677 32.075.027 69.712.819 10.371.526
   Indústria química 84.175.427 18.156.282 68.619.509 9.555.778
   Fabricació d'armes i municions 0 5.253 0 33
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 12.646.294 11.980.501 1.085.315 770.082
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 90.243 1.054.749 7.602 29.786
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 72.712 878.243 394 15.847
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 60.175.959 45.908.783 63.786.935 55.900.024
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 53.839.079 34.907.338 62.848.324 53.521.147
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 3.187.849 5.423.224 679.178 2.150.143
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 2.281.258 1.440.507 248.656 142.685
   Construcció naval 867.773 4.137.715 10.776 86.048
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 27.506.613 33.536.242 1.913.457 5.566.191
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 25.107.646 29.000.278 1.626.249 5.319.352
   Arts gràfiques 4.090 10.362 42 76
   Fabricació de mobles 1.767.784 2.021.021 242.189 150.716
   Altres indústries manufactureres 627.094 2.504.580 44.977 96.046
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 27.856.081 2.937.729 29.354.146 555.326
   Activitats amb nivell tecnològic nul 27.856.081 2.937.729 29.354.146 555.326
2023M08
   TOTAL 186.723.226 227.261.374 130.482.191 46.708.728
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 2.559.275 127.428.520 11.507 319.679
   Fabricació de productes farmacèutics 174.645 2.004.830 706 3.383
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.046.010 2.744.786 5.458 47.054
   Construcció aeronàutica i espacial 1.338.621 122.678.904 5.343 269.241
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 80.518.454 37.312.129 37.883.386 15.122.839
   Indústria química 71.745.856 23.609.192 37.323.026 14.399.396
   Fabricació d'armes i municions 2.934 7.904 38 72
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 8.661.753 11.908.825 556.929 684.674
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 59.130 921.559 3.102 23.290
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 48.780 864.648 291 15.406
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 55.599.817 19.497.368 66.162.304 14.978.070
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 50.764.519 54.644 64.555.716 6.745
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 2.660.561 5.703.747 1.536.437 11.955.658
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 834.987 1.530.525 69.373 147.696
   Construcció naval 1.339.749 12.208.452 779 2.867.970
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 24.951.210 39.580.577 1.914.698 13.862.551
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 23.191.514 33.653.024 1.689.523 13.507.036
   Arts gràfiques 108 872 1 34
   Fabricació de mobles 1.138.239 2.624.346 171.386 204.251
   Altres indústries manufactureres 621.349 3.302.336 53.789 151.230
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 23.094.470 3.442.780 24.510.295 2.425.589
   Activitats amb nivell tecnològic nul 23.094.470 3.442.780 24.510.295 2.425.589
2023M07
   TOTAL 202.157.408 217.444.441 138.383.892 83.109.257
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 3.410.193 75.278.872 25.729 183.724
   Fabricació de productes farmacèutics 294.615 2.218.741 1.201 2.640
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.496.005 4.430.657 20.764 86.330
   Construcció aeronàutica i espacial 1.619.573 68.629.474 3.764 94.754
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 77.160.524 49.341.289 50.877.572 24.017.155
   Indústria química 67.203.055 34.627.395 50.019.347 23.264.344
   Fabricació d'armes i municions 0 10.378 0 137
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 9.590.778 12.643.473 842.235 709.887
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 47.984 1.245.997 5.025 29.107
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 318.707 814.046 10.965 13.679
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 52.548.183 42.280.950 63.903.579 33.840.486
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 47.146.804 22.574.476 62.201.944 29.464.764
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 3.685.776 6.209.446 1.603.244 2.323.188
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.367.678 2.040.088 97.343 265.830
   Construcció naval 347.926 11.456.941 1.048 1.786.704
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 25.058.226 42.454.527 1.270.941 22.563.535
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 23.270.397 34.860.797 1.034.391 22.082.031
   Arts gràfiques 112 1.088 1 52
   Fabricació de mobles 1.061.759 3.890.247 178.151 305.294
   Altres indústries manufactureres 725.958 3.702.396 58.399 176.158
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 43.980.283 8.088.802 22.306.071 2.504.356
   Activitats amb nivell tecnològic nul 43.980.283 8.088.802 22.306.071 2.504.356
2023M06
   TOTAL 220.396.293 190.143.312 155.863.184 121.336.269
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 6.939.534 11.991.710 74.898 52.878
   Fabricació de productes farmacèutics 1.348.480 2.125.133 44.028 4.255
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.428.710 5.112.357 18.546 25.063
   Construcció aeronàutica i espacial 4.162.345 4.754.220 12.324 23.560
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 106.019.554 49.684.085 61.289.598 22.349.588
   Indústria química 91.315.095 29.552.531 60.241.431 20.803.011
   Fabricació d'armes i municions 0 273 0 6
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 13.865.193 17.720.778 1.016.819 1.379.374
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 200.837 1.285.835 10.679 57.909
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 638.429 1.124.667 20.669 109.289
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 65.869.008 78.336.407 70.139.624 91.179.956
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 55.564.468 45.499.536 67.122.337 65.397.779
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 4.483.595 7.713.174 2.849.992 25.173.858
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.465.929 2.254.441 139.536 269.055
   Construcció naval 4.355.016 22.869.256 27.759 339.264
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 23.546.480 43.299.518 1.753.052 6.846.069
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 21.505.364 37.006.777 1.474.581 6.339.936
   Arts gràfiques 108 10.152 1 75
   Fabricació de mobles 1.588.407 3.158.218 224.336 317.840
   Altres indústries manufactureres 452.600 3.124.372 54.134 188.218
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 18.021.716 6.831.593 22.606.011 907.777
   Activitats amb nivell tecnològic nul 18.021.716 6.831.593 22.606.011 907.777
2023M05
   TOTAL 184.189.820 154.992.345 105.352.831 57.728.727
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 5.105.204 10.807.849 47.295 48.761
   Fabricació de productes farmacèutics 1.088.728 2.426.127 27.966 7.170
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 2.035.838 3.923.203 14.645 26.589
   Construcció aeronàutica i espacial 1.980.638 4.458.519 4.684 15.002
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 127.599.964 49.351.374 83.574.936 14.487.034
   Indústria química 109.329.512 26.718.059 81.822.544 13.228.469
   Fabricació d'armes i municions 0 4.417 0 137
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 17.906.991 19.851.777 1.740.783 1.080.796
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 139.263 1.125.312 7.263 35.405
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 224.198 1.651.809 4.345 142.228
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 13.961.547 44.744.740 3.816.738 32.381.262
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 1.567.383 20.110.399 1.648.441 29.858.618
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 3.342.909 6.069.394 1.058.308 1.827.866
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 883.819 2.962.060 83.759 293.259
   Construcció naval 8.167.436 15.602.886 1.026.230 401.519
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 22.472.995 46.452.449 1.999.744 8.155.960
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 19.822.460 37.214.350 1.665.289 7.458.814
   Arts gràfiques 111 2.602 14 97
   Fabricació de mobles 2.123.177 5.677.607 289.203 464.002
   Altres indústries manufactureres 527.248 3.557.891 45.238 233.047
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 15.050.110 3.635.933 15.914.118 2.655.710
   Activitats amb nivell tecnològic nul 15.050.110 3.635.933 15.914.118 2.655.710
2023M04
   TOTAL 164.738.611 109.429.779 113.589.727 27.676.491
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 3.667.225 8.793.024 34.740 70.247
   Fabricació de productes farmacèutics 463.319 2.150.248 8.179 3.338
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.970.205 4.317.885 21.422 53.716
   Construcció aeronàutica i espacial 1.233.701 2.324.891 5.140 13.193
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 108.480.634 39.350.379 80.704.373 14.328.088
   Indústria química 100.095.379 22.208.081 79.847.064 13.320.185
   Fabricació d'armes i municions 0 3.020 0 13
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 8.359.394 14.871.806 850.368 953.242
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 4.660 1.203.128 6.759 30.874
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 21.201 1.064.344 181 23.773
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 27.280.157 22.285.757 27.349.075 7.506.098
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 23.090.418 160.521 26.286.716 24.758
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 2.805.783 5.651.480 946.768 6.535.779
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.071.268 3.030.132 82.084 681.148
   Construcció naval 312.689 13.443.624 33.507 264.412
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 20.883.263 36.254.910 2.159.115 5.055.320
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 19.074.412 28.916.894 1.839.718 4.532.337
   Arts gràfiques 344 9.388 29 180
   Fabricació de mobles 1.102.697 3.957.758 236.830 342.056
   Altres indústries manufactureres 705.811 3.370.870 82.538 180.747
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 4.427.332 2.745.709 3.342.423 716.738
   Activitats amb nivell tecnològic nul 4.427.332 2.745.709 3.342.423 716.738
2023M03
   TOTAL 188.619.327 131.482.743 98.503.315 31.305.902
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 7.212.681 11.936.900 84.675 514.406
   Fabricació de productes farmacèutics 4.929.725 3.056.678 64.414 4.608
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.579.970 5.317.467 15.476 498.714
   Construcció aeronàutica i espacial 702.985 3.562.755 4.785 11.084
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 111.794.358 54.278.289 61.824.218 13.499.137
   Indústria química 94.669.953 27.152.461 60.540.636 12.366.739
   Fabricació d'armes i municions 0 490 0 16
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 16.879.393 24.536.889 1.280.096 1.074.690
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 18.855 1.401.188 692 39.806
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 226.158 1.187.261 2.793 17.886
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 32.471.593 19.394.840 24.293.171 8.527.338
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 22.825.778 167.616 22.459.828 31.494
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 3.240.089 7.160.698 1.693.505 7.379.518
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.848.408 3.545.628 101.443 931.347
   Construcció naval 4.557.318 8.520.899 38.396 184.979
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 29.010.693 43.178.138 2.116.357 7.831.082
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 26.426.383 34.558.857 1.791.339 7.241.944
   Arts gràfiques 101 956 11 49
   Fabricació de mobles 1.827.751 4.455.635 302.772 378.097
   Altres indústries manufactureres 756.457 4.162.689 22.235 210.992
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 8.130.002 2.694.576 10.184.894 933.939
   Activitats amb nivell tecnològic nul 8.130.002 2.694.576 10.184.894 933.939
2023M02
   TOTAL 192.662.155 173.415.089 134.546.974 121.498.298
   NIVELL TECNOLÒGIC ALT 9.137.769 10.011.145 275.975 625.915
   Fabricació de productes farmacèutics 7.143.691 2.804.473 262.369 14.796
   Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.224.624 5.231.062 7.273 606.202
   Construcció aeronàutica i espacial 769.454 1.975.609 6.333 4.918
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ ALT 119.916.411 36.050.303 97.947.439 10.497.336
   Indústria química 112.754.253 22.134.421 97.126.723 9.802.926
   Fabricació d'armes i municions 0 622 0 4
   Fabricació de material i equip elèctric, fabricació de maquinària i equip i fabricació de vehicles 7.029.975 12.215.716 819.170 657.963
   Fabricació d'un altre material de transport, excepte const. naval i const. aeronàutica 22.921 885.400 1.028 23.747
   Fabricació d'instruments, subministraments mèdics i odontològics 109.263 814.143 518 12.696
   NIVELL TECNOLÒGIC MITJÀ BAIX 36.522.157 88.721.096 28.446.058 103.157.436
   Reproducció de suports gravats 0 0 0 0
   Coqueries i refinació de petroli 31.274.674 73.547.152 27.913.105 90.821.051
   Fabricació de productes de cautxú i plàstics. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics. Metal·lúrgia 3.308.177 6.344.165 447.248 11.932.854
   Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària, armes i municions 1.000.446 1.730.276 69.007 267.595
   Construcció naval 938.860 7.099.503 16.697 135.936
   Reparació i instal·lació de maquinària i equips 0 0 0 0
   NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 21.236.555 36.132.037 1.142.804 4.624.809
   Indústria de l'alimentació, begudes, tabac, tèxtil i confecció. Indústria del cuir i calçat. Indústria de la fusta, del suro i del paper 20.620.377 28.709.482 1.114.194 4.205.447
   Arts gràfiques 0 1.087 0 29
   Fabricació de mobles 92.073 4.335.175 23.017 237.164
   Altres indústries manufactureres 524.104 3.086.293 5.593 182.169
   NIVELL TECNOLÒGIC NUL 5.849.264 2.500.508 6.734.698