• icono economia Comerç i inversió exterior
  • > Comerç exterior
icono economia print

1.03 Valor i pes de les exportacions/importacions per període i activitat econòmica (secció CNAE-09).

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Valor   Pes  
Exportacions Importacions Exportacions Importacions
2023_Acumulat
   TOTAL 687.211.368 426.777.094 451.359.683 228.229.758
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 7.308.184 4.632.905 2.697.320 4.843.375
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 298.067 189.615 10.924.890 412.955
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 667.785.406 418.427.105 428.145.859 222.163.729
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 571.614 12.209 27.851 1.298
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 186.049 424.730 15.393 76.680
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 153 0 1
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 2.246.948 1.408.732 6.286 5.339
   (S) ALTRES SERVEIS 0 0 0 0
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 8.815.101 1.681.644 9.542.084 726.382
2023M03
   TOTAL 188.619.327 131.482.743 98.503.315 31.305.902
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 3.153.029 1.255.449 1.544.271 549.922
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 121.242 81.620 4.009.962 134.562
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 180.489.223 128.788.465 88.318.409 30.372.761
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 325.300 11.317 23.981 549
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 23.951 215.041 11.131 61.374
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 0 0 0
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 566.093 653.888 3.780 2.695
   (S) ALTRES SERVEIS 0 0 0 0
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 3.940.488 476.963 4.591.780 184.038
2023M02
   TOTAL 192.662.155 173.415.089 134.546.974 121.498.298
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 1.977.516 1.536.662 585.688 2.045.840
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 70.522 46.590 3.452.128 65.583
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 186.812.891 170.914.083 127.812.275 118.905.992
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 102.443 623 1.652 375
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 159.252 115.524 3.494 7.306
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 153 0 1
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 917.528 160.554 1.451 920
   (S) ALTRES SERVEIS 0 0 0 0
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 2.622.003 640.900 2.690.286 472.281
2023M01
   TOTAL 305.929.886 121.879.262 218.309.395 75.425.558
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 2.177.639 1.840.794 567.361 2.247.613
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 106.303 61.404 3.462.800 212.810
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 300.483.291 118.724.557 212.015.174 72.884.975
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 143.871 269 2.218 374
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 2.846 94.165 768 8.000
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 0 0 0
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 763.327 594.290 1.055 1.723
   (S) ALTRES SERVEIS 0 0 0 0
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 2.252.610 563.782 2.260.018 70.063
2022_Total
   TOTAL 2.604.398.855 2.256.423.750 1.407.407.050 685.983.677
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 31.353.859 41.727.425 18.119.003 29.653.647
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 824.530 1.191.682 31.591.178 1.826.665
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 2.100.435.334 2.189.029.693 831.552.648 653.119.107
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 4.693.940 1.782.981 8.170.189 65.466
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 602.781 2.012.799 56.994 151.261
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 14.648 0 91
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 12.842.848 14.060.472 35.704 54.808
   (S) ALTRES SERVEIS 0 1.221 0 4
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 453.645.563 6.602.829 517.881.334 1.112.628
2022M12
   TOTAL 137.719.183 264.521.866 87.027.319 58.453.559
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 1.620.841 2.193.415 356.791 3.855.658
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 240.491 164.679 10.300.143 116.608
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 118.481.504 261.040.958 45.589.794 54.422.208
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 576.668 302 4.040.283 425
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 54.574 83.104 1.189 4.307
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 13.869 0 68
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 1.260.808 556.228 3.809 3.523
   (S) ALTRES SERVEIS 0 0 0 0
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 15.484.298 469.311 26.735.310 50.761
2022M11
   TOTAL 232.359.336 122.613.888 138.325.568 53.185.100
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 3.239.623 3.063.530 652.242 1.645.583
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 75.885 271.646 3.720.067 155.289
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 213.843.546 117.764.051 112.743.703 51.257.897
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 92.535 922 1.462 396
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 71.530 162.613 17.962 24.673
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 0 0 0
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 789.664 689.713 2.442 2.553
   (S) ALTRES SERVEIS 0 0 0 0
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 14.246.553 661.413 21.187.690 98.710
2022M10
   TOTAL 185.145.538 147.604.919 100.379.936 69.801.662
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 2.424.674 4.294.237 545.721 4.007.932
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 2.341 40.932 112 95.601
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 153.817.849 139.904.503 67.174.793 65.539.265
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 593.816 8.741 10.169 17.876
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 48.286 196.967 1.898 13.775
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 61 0 0
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 439.079 2.560.369 3.327 3.287
   (S) ALTRES SERVEIS 0 0 0 0
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 27.819.494 599.109 32.643.916 123.924
2022M09
   TOTAL 203.033.944 134.711.311 102.190.365 43.239.736
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 2.904.666 1.563.669 574.099 607.473
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 5.764 38.937 32.631 130.052
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 159.362.745 131.473.602 59.745.740 42.391.706
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 957.635 388 4.059.528 412
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 86.968 156.039 3.644 9.873
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 0 0 0
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 1.616.998 841.617 3.657 3.250
   (S) ALTRES SERVEIS 0 171 0 1
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 38.099.167 636.886 37.771.066 96.967
2022M08
   TOTAL 291.516.092 181.445.908 151.154.890 62.461.949
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 2.142.728 2.603.236 1.383.368 2.310.506
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 160.731 35.858 7.054.248 76.376
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 228.309.496 176.928.702 84.243.619 59.915.010
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 484.426 39.455 9.581 795
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 88.539 189.022 23.564 11.313
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 0 0 0
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 848.522 874.269 5.325 2.878
   (S) ALTRES SERVEIS 0 0 0 0
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 59.481.650 775.367 58.435.185 145.071
2022M07
   TOTAL 257.347.372 287.987.260 137.960.817 57.244.005
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 1.418.268 2.340.086 373.965 2.276.460
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 4.604 276.767 27.435 146.060
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 193.656.611 283.113.869 79.739.547 54.675.239
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 221.291 36.200 5.038 928
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 47.037 148.309 1.298 9.806
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 0 0 0
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 1.060.906 1.312.248 2.444 7.268
   (S) ALTRES SERVEIS 0 0 0 0
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 60.938.656 759.781 57.811.089 128.245
2022M06
   TOTAL 271.289.440 486.126.296 140.026.939 101.951.056
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 2.777.605 2.105.978 2.825.181 695.049
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 2.556 49.617 22.366 185.989
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 215.855.990 480.866.094 90.248.709 100.900.442
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 503.011 1.300.418 8.008 36.426
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 57.209 355.246 2.818 35.197
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 648 0 23
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 1.790.107 819.283 4.308 5.286
   (S) ALTRES SERVEIS 0 811 0 2
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 50.302.962 628.203 46.915.549 92.642
2022M05
   TOTAL 336.670.317 151.402.892 137.501.115 32.736.847
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 5.476.006 5.556.268 7.071.478 4.206.043
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 7.779 72.643 71.404 132.366
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 271.853.198 140.884.861 66.928.171 28.294.300
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 650.641 352.353 10.321 5.785
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 33.933 196.399 1.303 11.485
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 0 0 0
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 1.163.804 3.813.384 4.641 8.852
   (S) ALTRES SERVEIS 0 239 0 1
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 57.484.957 526.746 63.413.797 78.016
2022M04
   TOTAL 206.196.483 115.304.480 122.797.052 38.926.744
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 3.049.837 6.762.147 2.402.607 3.875.852
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 10.485 86.201 2.027 259.128
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 154.559.360 107.469.339 59.349.795 34.700.140
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 381.934 41.384 22.057 1.104
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 22.453 174.298 479 11.131
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 0 0 0
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 1.087.492 396.771 2.920 2.681
   (S) ALTRES SERVEIS 0 0 0 0
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 47.084.922 374.340 61.017.167 76.709
2022M03
   TOTAL 179.157.520 112.561.874 95.813.457 43.643.234
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 2.108.377 4.765.682 809.401 2.074.996
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 120.434 75.430 3.492.490 172.856
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 139.705.900 106.335.474 49.534.843 41.306.538
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 149.859 701 2.474 554
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 19.143 149.790 1.017 7.179
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 0 0 0
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 269.566 807.184 1.055 4.528
   (S) ALTRES SERVEIS 0 0 0 0
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 36.784.240 427.613 41.972.177 76.582
2022M02
   TOTAL 143.360.427 149.864.815 78.459.761 87.851.316
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 1.733.378 1.664.312 535.977 3.155.552
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 71.428 36.104 3.451.855 132.808
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 123.894.991 146.805.079 49.783.500 84.477.695
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 82.059 1.050 1.262 555
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0 0
   (H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 0 0 0 0
   (I) HOSTALERIA 0 0 0 0
   (J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 52.739 79.270 1.002 4.393
   (K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 0 0 0 0
   (L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 0 0 0 0
   (M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES 0 70 0 0
   (N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES 0 0 0 0
   (O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 0 0 0 0
   (P) EDUCACIÓ 0 0 0 0
   (Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS 0 0 0 0
   (R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMENT 620.805 898.707 1.310 9.273
   (S) ALTRES SERVEIS 0 0 0 0
   (T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS PROPI 0 0 0 0
   (U) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 0 0 0 0
   NO CONSTA 16.905.027 380.224 24.684.855 71.041
2022M01
   TOTAL 160.603.204 102.278.240 115.769.833 36.488.470
   (A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA 2.457.856 4.814.865 588.173 942.543
   (B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES 122.034 42.867 3.416.400 223.533
   (C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA 127.094.145 96.443.163 66.470.434 35.238.667
   (D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT 0 0 0 0
   (E) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 65 1.068 6 210
   (F) CONSTRUCCIÓ 0 0 0 0
   (G) COMERÇ A L'ENGRÒS I Al DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 0 0 0