• icono economia Construcció i habitatge
  • > Visats, llicències i certificacions d'obra
icono economia print

2.1.3 Llicències d'obra: superfície a construir segons destí.


Seleccionau les categories que voleu consultar
Total 244

Total 6Triau la manera com voleu visualitzar les dades