• icono economia Comptes econòmics
icono economia print

Descripció


En aquesta àrea es mostren dos tipus d'informació:

- Comptabilitat regional: l'INE elabora la CRE, que ofereix una sèrie comptable de caràcter anual per a les Illes Balears, l’objectiu de la qual és conèixer les principals magnituds econòmiques de la comunitat autònoma, entre les quals destaquen el PIB i el VAB per branques d'activitat.
- Marc input-output: es tracta de les taules input-output de l'economia de les Illes Balears, un instrument estadístic i comptable en què es representa la totalitat de les operacions de producció i distribució que tenen lloc en una economia en un període de temps determinat.


Informació disponible
Darreres dades


Nom Període Dada
Variació interanual del producte interior brut (PIB) (%) 2017 (A) 4,5