• icono economia Consum i economia de les llars
  • > Enquesta contínua de pressuposts familiars (2000-2005)
icono economia print

  • 1. Característiques de la llar
  • 2. Despeses totals i mitjanes