• icono economia Consum i economia de les llars
  • > Enquesta de pressuposts familiars (2006-2015)
icono economia print

  • 1. Principals resultats
  • 2. Característiques de la llar
  • 3. Despesa anual de les llars
  • 4. Despesa per grups de despesa
  • 5. Distribució percentual de la despesa total
  • 6. Resta de taules