• icono economia Empreses
icono economia print

Descripció


En aquesta àrea es recull informació relativa a les empreses i establiments que desenvolupen la seva activitat econòmica en les Illes Balears.

D'una banda disposem del directori d'empreses que intenta reflectir el teixit empresarial mitjançant les seves característiques fonamentals: el nombre d'unitats productives actives a la regió, la grandària i la condició jurídica.

Els indicadors de confiança empresarial (ICE) reflecteixen trimestralment l'opinió dels gestors sobre l'evolució de la marxa del seu negoci.

A través de la demografia de les empreses inscrites a la SS, es recull informació sobre el nombre d'empreses que s'han donat d'alta en el trimestre o de baixa, així com el creixement net.


Informació disponible
Darreres dades


Nom Període Dada
Respostes favorables sobre expectatives (ICE) (%) 2018T1 12
Variació interanual del nombre d’empreses inscrites en la Seguretat Social (%) 2017T4 2,92
Nombre de societats mercantils constituïdes 2017M11 257 *1
Nombre de locals 2017 106.950
Nombre d'empreses 2017 93.067
  • *1Dada provisional

Estadístiques relacionades