• icono economia Preus i salaris
icono economia print

Descripció


 

En aquesta àrea hi ha disponibles les dades sobre l'evolució mensual dels preus pagats pels consumidors (IPC), com també les dades associades als costs laborals pagats per les empreses i dades de l'Enquesta d'estructura salarial.

 


Informació disponible
Darreres dades


Nom Període Dada
Variació de l'Índex de Costos laborals 2018T4 2,58
Cost laboral total trimestral (euros) 2018T4 2.724,71
Variació anual de l'índex de preus de consum (IPC) (%) 2019M02 0,7
Variació mensual de l'índex de preus de consum (IPC) (%) 2019M02 0
Cost total brut anual (euros/treballador) 2017 29.298,34