• icono economia Preus i salaris
 • > Enquesta d'estructura salarial
icono economia print

 • 1. Principals resultats
  • 1.01 Guany mitjà anual per treballador
  • 1.02 Guany per hora normal de treball
 • 2. Resultats detallats
  • 2.01 Any 2010
   • 2.01.01 Distribució salarial
   • 2.01.02 Distribució salarial: mitjanes i percentils per sexe
   • 2.01.03 Guany mitjà anual per treballador i sexe
   • 2.01.04 Guany mitjà per hora de treball i sexe
   • 2.01.05 Composició del salari brut mensual per sexe
   • 2.01.06 Composició del salari brut anual per sexe
  • 2.02 Any 2006
   • 2.02.01 Distribució salarial
   • 2.02.02 Distribució salarial: mitjanes i percentils per sexe
   • 2.02.03 Guany mitjà anual per treballador i sexe
   • 2.02.04 Guany mitjà per hora de treball i sexe
   • 2.02.05 Composició del salari brut mensual per sexe
   • 2.02.06 Composició del salari brut anual per sexe
  • 2.03 Any 2002
   • 2.03.01 Distribució salarial
   • 2.03.02 Distribució salarial: mitjanes i percentils per sexe
   • 2.03.03 Guany mitjà anual per treballador i sexe
   • 2.03.04 Guany mitjà per hora de treball i sexe
   • 2.03.05 Composició del salari brut mensual per sexe
   • 2.03.06 Composició del salari brut anual per sexe