Català Castellano Contacte

Població

Retrocedir Avançar
Homes
Dones
Retrocedir Avançar
Homes
Dones

Territori

Llegenda

Espais naturals protegits
Parc nacional
Parc natural
Paratge natural
Reserva natural
Reserva natural especial
Zona protecció
Monument natural
Viari urbà i interurbà* (*) Visible a escales inferiors a 1:100.000
Xarxa primària: Autopista i autovia
Xarxa primària: Desdoblament
Xarxa primària: Carretera principal
Xarxa secundària: Carretera secundària
Túnels
Classificació del sòl
Sòl urbà
Sòl urbanitzable
Sòl rústic

Eleccions

Retrocedir Avançar
2011
2007

Economia

Renda de les llars

Premi sobre un municipi per veure la seva evolució, pitja Control per més d'un

Pressupostos

Treball

Turisme

Construcció i habitatge

ficha.municipal.economia.otros