• icono poblacion Matrimonis
icono poblacion print

Descripció


L'estadística de matrimonis mesura, amb periodicitat anual, el fet demogràfic de la nupcialitat: el nombre d'esdeveniments, com també les característiques demogràfiques dels contraents. El criteri de classificació seguit per a la seva anàlisi és el de residència del matrimoni a Illes Balears, i es diferencia des de l'any 2005 entre matrimonis entre contraents de diferent sexe i entre contraents del mateix sexe.


Informació disponible


Darreres dades


Nom Període Dada
Nombre de matrimonis entre contraents de diferent sexe 2015 4.496
Nombre de matrimonis entre homes 2015 72
Nombre de matrimonis entre dones 2015 66

Estadístiques relacionades