• icono sociedad Protecció social
icono sociedad print

Descripció


Es mostren dades sobre les pensions contributives, pensions no contributives (FAS, LISMI, invalidesa, jubilació), prestacions per desocupació, prestacions familiars i prestacions per famílies nombroses.


Informació disponible
Darreres dades


Nom Període Dada
Nombre de beneficiaris de pensions contributives (milers de persones) 2017 186,2
Import mitjà de les pensions contributives (euros) 2017 851,4
Nombre mitjà de beneficiaris de pensions no contributives 2017 7.939