Perfil del Contractant

barra horitzontal

Per tal de garantir la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual de l´Institut d´Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), tal i com estableix la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en el seu article 63, s’insereix en aquest web la divulgació del perfil dels contractants amb aquest ens públic.

Accés directe al perfil del contractant de l'IBESTAT

Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11