Classificacions i codis territorials

barra horitzontal

El principal objectiu de la normalització estadística és contribuir a crear un sistema estadístic coherent que disposi de conceptes, variables i classificacions harmonitzades nacionalment i internacionalment. Les classificacions estadístiques i els codis territorials són instruments que ajuden a garantir una informació fiable i comparable tant en el temps com entre territoris diferents. 
 

Classificacions estadístiques

Un element fonamental de normalització són les classificacions estadístiques, ja que permeten l’ordenació lògica de les diferents categories econòmiques i socials. La seva finalitat és homogeneïtzar les dades estadístiques.

Les classificacions disponibles són les següents:

     Classificació nacional d’activitats econòmiques, 2009 (CNAE-2009)

     Classificació nacional d’activitats econòmiques, 1993 (CNAE-1993)

     Correspondències teòriques entre la CNAE-1993 i la CNAE-2009

* * *

     Classificació nacional d'ocupacions, 1994 (CNO-1994)

     Classificació nacional d'ocupacions, 2011 (CNO-2011)

 

Codis territorials

Els codis territorials són instruments que permeten identificar, de manera senzilla i inequívoca, territoris definits i delimitats.

Els codis disponibles són els següents:

     Municipis i illes

     Comarques estadístiques (NUTS4)

     Comunitats autònomes

     Països (estandarditzats per l’INE)

Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11