Inventari estadístic

barra horitzontal

Aquest apartat inclou la relació de les operacions que duen a terme l’Ibestat, les unitats de les conselleries del Govern i els consells insulars, que s’han inclòs en el vigent Pla d’Estadística de les Illes Balears i les històriques visualitzades al PEU. Les operacions apareixen agrupades per temes o per unitat responsable, i inclouen una fitxa descriptiva de cada activitat.

El desglossament per temes s’estructura en cinc àrees (demografia, economia, societat, territori/medi ambient i divers), les quals, alhora, se subdivideixen en seccions temàtiques d’acord amb l’especificitat de cada operació. L’agrupació per unitats responsables indica qui executa l’operació estadística (Ibestat, conselleria o consell insular). Cal remarcar que les remodelacions del Govern poden afectar aquesta classificació. En aquest cas, la pàgina sempre oferirà l’ordenació de les operacions d’acord amb les conselleries existents en el moment en què s’aprovà el programa anual d’estadística corresponent.

Les fitxes estan integrades per un seguit d’epígrafs que s’ordenen entorn d’un apartat que recull els trets identificatius bàsics de l’operació, i assenyalen les característiques tècniques principals, la difusió que es fa dels resultats obtinguts i les correlacions que es poden donar amb altres operacions estatals a efecte de comparar dades.


Cerca per
Carregant
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11