Normativa i altra documentació

barra horitzontal

Índex


 1. Ordenació de la Funció Estadística
 2. Plans i Programes estadístics
 3. Altra documentació


 1. Pujar
  Ordenació de la Funció Estadística


 2. Llei 3/2002, de 17 de maig, d’Estadística de les Illes Balears (BOIB 28/05/2002)


  Llei 1/2010, de 17 de maig de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig d’Estadística de les Illes Balears (BOIB 29/05/2010)


  Llei 5/2017, de 25 de juliol, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears(BOIB 29/07/2017)


  Decret 81/2006, de 15 de setembre, pel qual es regula l’organització, la composició i el funcionament de la Comissió Assessora d’Estadística de les Illes Balears (BOIB 28/09/2006)


  Decret 128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (BOIB 16/10/2007)


  Decret 15/2008, de 15 de febrer, pel qual es modifica el Decret 128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (BOIB 26/02/2008)


  Decret 48/2009, de 17 de juliol, pel qual es crea l’especialitat d’estadística dins l’escala de recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior i del cos facultatiu tècnic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 23/07/2009)
 3. Pujar
  Plans i Programes estadístics


 4. Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2023 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2023 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2022-2025 (BOIB 04/04/2023)


  Decret 41/2022, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2022-2025 (BOIB 22/11/2022)


  Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2022 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021 prorrogat, (BOIB 19/05/2022)


  Acord del Consell de Govern de 17 de maig de 2021 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2021 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021, (BOIB 18/05/2021)


  Memòria Execució Programa 2021


  Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s’aprova assignar a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) l’execució de l’operació estadística 77 306 006, «Estudi de la distribució de la renda disponible de les llars», i la seva incorporació als corresponents instruments de planificació i programació de l’estadística oficial de la Comunitat Autònoma


  Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2020 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021 (BOIB 11/07/2020)


  Memòria Execució Programa 2020


  Acord del Consell de Govern de 29 de març de 2019 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2019 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021 (BOIB 30/03/2019)


  Memòria Execució Programa 2019


  Decret 40/2018, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021 (BOIB 24/11/2018)


  Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2018 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017, prorrogat (BOIB 10/03/2018)


  Memòria Execució Programa 2018


  Acord del Consell de Govern de 17 de març de 2017 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2017 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017 (BOIB 18/03/2017)


  Memòria Execució Programa 2017


  Acord del Consell de Govern de 18 de març de 2016 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2016 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017 (BOIB 19/03/2016)


  Memòria Execució Programa 2016


  Acord del Consell de Govern de 6 de febrer de 2015 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2015 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017 (BOIB 7/02/2015)


  Memòria Execució Programa 2015


  Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2014 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2014 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017 (BOIB 26/04/2014)


  Memòria Execució Programa 2014


  Decret 18/2014, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017 (BOIB 26/04/2014)


  Informe execució Pla 2014-2017


  Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2012 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2013 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013 (BOIB 22/12/2012)


  Memòria Execució Programa 2013


  Acord del Consell de Govern de 16 de desembre de 2011 pel qual s'aprova el Programa Anual d'Estadística 2012 en desplegament del Pla d'Estadística de les Illes Balears 2010-2013 (BOIB 27/12/2011)


  Memòria Execució Programa 2012


  Acord del Consell de Govern de 8 d’abril de 2011 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2011 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013 (BOIB 19/04/2011)


  Memòria Execució Programa 2011


  Acord del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2010 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013 (BOIB 11/11/2010)


  Memòria Execució Programa 2010


  Decret 109/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013 (BOIB 19/10/2010)


  Informe execució Pla 2010-2013
 5. Pujar
  Altra documentació


 6. Balanç de gestió de l'IBESTAT 2022


  Pla d'activitats IBESTAT 2023


  Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees (v. 2017)

Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11