Organització

barra horitzontal

Direcció general

Direcció

Àrea de producció estadística

Cap de servei Producció Estadística I
Cap de servei Producció Estadística II

Àrea d'informàtica

Cap de servei

Àrea de coordinació i planificació

Cap de servei
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11