• icono economia Sector financer
icono economia print

Descripció


En aquesta àrea es presenta informació relativa al sector financer i cal destacar la desagregació per illes de les dades d'Hipoteques.


Informació disponible
Darreres dades


Nom Període Dada
Nombre de transmissions de drets de la propietat d'habitatges. Menorca 2021M04 201 *1
Nombre de transmissions de drets de la propietat d'habitatges. Illes Balears 2021M04 1.769 *1
Total hipoteques 2021M03 1.160 *1
EURÍBOR a un any (%) 2021M04 -0,48
Valor de crèdits concedits (milers d'euros) 2020T4 33.943.805
  • *1Dada provisional
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11