• icono sociedad Enquesta de condicions de vida (ECV)
 • > Base 2013 (Dades des de 2009)
icono sociedad print

 • 2020
  • 1. Renda (any anterior a l'entrevista)
  • 2. Risc de pobresa (renda any anterior a l'entrevista)
   • 2.1 Taxa de risc de pobresa
   • 2.2 Altres indicadors de pobresa
  • 3. Mancances materials
   • 3.1 Mancances materials
   • 3.2 Manca en un determinat nombre de conceptes
  • 4. Baixa intensitat en el treball
  • 5. Risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) (renda any anterior a l'entrevista)
  • 6. Dificultats d'arribar a fi de mes
  • 7. Habitatge, instal·lacions i equipament
   • 7.1 Règim de tinença de l'habitatge
   • 7.2 Problemes en l'habitatge i el seu entorn
   • 7.3 Béns d'equipament
 • 2019
  • 1. Renda (any anterior a l'entrevista)
  • 2. Risc de pobresa (renda any anterior a l'entrevista)
   • 2.1 Taxa de risc de pobresa
   • 2.2 Altres indicadors de pobresa
  • 3. Mancances materials
   • 3.1 Mancances materials
   • 3.2 Manca en un determinat nombre de conceptes
  • 4. Baixa intensitat en el treball
  • 5. Risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) (renda any anterior a l'entrevista)
  • 6. Dificultats per arribar a final de mes
  • 7. Habitatge, instal·lacions i equipament
   • 7.1 Règim de tinença de l'habitatge
   • 7.2 Problemes en l'habitatge i el seu entorn
   • 7.3 Béns d'equipament
 • 2018
  • 1. Renda (any anterior a l'entrevista)
  • 2. Risc de pobresa (renda any anterior a l'entrevista)
   • 2.1 Taxa de risc de pobresa
   • 2.2 Altres indicadors de pobresa
  • 3. Mancances materials
   • 3.1 Mancances materials
   • 3.2 Manca en un determinat nombre de conceptes
  • 4. Baixa intensitat en el treball
  • 5. Risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) (renda any anterior a l'entrevista)
  • 6. Dificultats per arribar a final de mes
  • 7. Habitatge, instal·lacions i equipament
   • 7.1 Règim de tinença de l'habitatge
   • 7.2 Problemes en l'habitatge i el seu entorn
   • 7.3 Béns d'equipament
 • 2017
  • 1. Renda (any anterior a l'entrevista)
  • 2. Risc de pobresa (renda any anterior a l'entrevista)
   • 2.1 Taxa de risc de pobresa
   • 2.2 Altres indicadors de pobresa
  • 3. Mancances materials
   • 3.1 Mancances materials
   • 3.2 Manca en un determinat nombre de conceptes
  • 4. Baixa intensitat en el treball
  • 5. Risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) (renda any anterior a l'entrevista)
  • 6. Dificultats per arribar a final de mes
  • 7. Habitatge, instal·lacions i equipament
   • 7.1 Règim de tinença de l'habitatge
   • 7.2 Problemes en l'habitatge i el seu entorn
   • 7.3 Béns d'equipament
 • 2016
  • 1. Renda (any anterior a l'entrevista)
  • 2. Risc de pobresa (renda any anterior a l'entrevista)
   • 2.1 Taxa de risc de pobresa
   • 2.2 Altres indicadors de pobresa
  • 3. Mancances materials
   • 3.1 Mancances materials
   • 3.2 Manca en un determinat nombre de conceptes
  • 4. Baixa intensitat en el treball
  • 5. Risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) (renda any anterior a l'entrevista)
  • 6. Dificultats per arribar a final de mes
  • 7. Habitatge, instal·lacions i equipament
   • 7.1 Règim de tinença de l'habitatge
   • 7.2 Problemes en l'habitatge i el seu entorn
   • 7.3 Béns d'equipament
 • 2015
  • 1. Renda (any anterior a l'entrevista)
  • 2. Risc de pobresa (renda any anterior a l'entrevista)
   • 2.1 Taxa de risc de pobresa
   • 2.2 Altres indicadors de pobresa