• icono economia 3. Sèrie històrica de 2004M01 a 2015M09 (metodologia Turespaña)
  • > 4. Resultats detallats: només turistes estrangers (2004-2008)
icono economia print

  • 4.01 Pernoctacions i estada mitjana dels turistes estrangers amb destinació principal les Illes Balears per període
  • 4.02 Despesa total i despesa mitjana dels turistes estrangers amb destinació principal les Illes Balears per període
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11