• icono sociedad Nivell, qualitat i condicions de vida
 • > Enquesta de condicions de vida (ECV)
icono sociedad print

 • Principals resultats
 • Base 2013 (Dades des de 2009)
  • 2020
   • 1. Renda (any anterior a l'entrevista)
   • 2. Risc de pobresa (renda any anterior a l'entrevista)
    • 2.1 Taxa de risc de pobresa
    • 2.2 Altres indicadors de pobresa
   • 3. Mancances materials
    • 3.1 Mancances materials
    • 3.2 Manca en un determinat nombre de conceptes
   • 4. Baixa intensitat en el treball
   • 5. Risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) (renda any anterior a l'entrevista)
   • 6. Dificultats d'arribar a fi de mes
   • 7. Habitatge, instal·lacions i equipament
    • 7.1 Règim de tinença de l'habitatge
    • 7.2 Problemes en l'habitatge i el seu entorn
    • 7.3 Béns d'equipament
  • 2019
   • 1. Renda (any anterior a l'entrevista)
   • 2. Risc de pobresa (renda any anterior a l'entrevista)
    • 2.1 Taxa de risc de pobresa
    • 2.2 Altres indicadors de pobresa
   • 3. Mancances materials
    • 3.1 Mancances materials
    • 3.2 Manca en un determinat nombre de conceptes
   • 4. Baixa intensitat en el treball
   • 5. Risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) (renda any anterior a l'entrevista)
   • 6. Dificultats per arribar a final de mes
   • 7. Habitatge, instal·lacions i equipament
    • 7.1 Règim de tinença de l'habitatge
    • 7.2 Problemes en l'habitatge i el seu entorn
    • 7.3 Béns d'equipament
  • 2018
   • 1. Renda (any anterior a l'entrevista)
   • 2. Risc de pobresa (renda any anterior a l'entrevista)
    • 2.1 Taxa de risc de pobresa
    • 2.2 Altres indicadors de pobresa
   • 3. Mancances materials
    • 3.1 Mancances materials
    • 3.2 Manca en un determinat nombre de conceptes
   • 4. Baixa intensitat en el treball
   • 5. Risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) (renda any anterior a l'entrevista)
   • 6. Dificultats per arribar a final de mes
   • 7. Habitatge, instal·lacions i equipament
    • 7.1 Règim de tinença de l'habitatge
    • 7.2 Problemes en l'habitatge i el seu entorn
    • 7.3 Béns d'equipament
  • 2017
   • 1. Renda (any anterior a l'entrevista)
   • 2. Risc de pobresa (renda any anterior a l'entrevista)
    • 2.1 Taxa de risc de pobresa
    • 2.2 Altres indicadors de pobresa
   • 3. Mancances materials
    • 3.1 Mancances materials
    • 3.2 Manca en un determinat nombre de conceptes
   • 4. Baixa intensitat en el treball
   • 5. Risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) (renda any anterior a l'entrevista)
   • 6. Dificultats per arribar a final de mes
   • 7. Habitatge, instal·lacions i equipament
    • 7.1 Règim de tinença de l'habitatge
    • 7.2 Problemes en l'habitatge i el seu entorn
    • 7.3 Béns d'equipament
  • 2016
   • 1. Renda (any anterior a l'entrevista)
   • 2. Risc de pobresa (renda any anterior a l'entrevista)
    • 2.1 Taxa de risc de pobresa
    • 2.2 Altres indicadors de pobresa
   • 3. Mancances materials
    • 3.1 Mancances materials
    • 3.2 Manca en un determinat nombre de conceptes
   • 4. Baixa intensitat en el treball
   • 5. Risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) (renda any anterior a l'entrevista)
   • 6. Dificultats per arribar a final de mes
   • 7. Habitatge, instal·lacions i equipament
    • 7.1 Règim de tinença de l'habitatge
    • 7.2 Problemes en l'habitatge i el seu entorn
    • 7.3 Béns d'equipament
  • 2015
   • 1. Renda (any anterior a l'entrevista)
   • 2. Risc de pobresa (renda any anterior a l'entrevista)
    • 2.1 Taxa de risc de pobresa