• icono sociedad Enquesta modular d'hàbits socials (EMHS). Mòdul de disponibilitat i usos de les TIC de les llars (2010)
 • > 2. Ús de les TIC per part de la població de 16 o més anys
icono sociedad print

 • 2.01 Ús del telèfon mòbil
 • 2.02 Ús de l'ordinador
  • 2.02.01 Freqüència d'ús
  • 2.02.02 Lloc d'ús
 • 2.03 Accés a Internet des de la llar
  • 2.03.01 Població de 16 o més anys que disposa d'accés a Internet a la llar
  • 2.03.02 Tipus de connexió
  • 2.03.03 Connexió Wi-Fi
  • 2.03.04 Població de 16 o més anys que NO disposa d'accés a Internet a la llar segons el motiu
 • 2.04 Ús d'Internet en els darrers 3 mesos
  • 2.04.01 Freqüència d'ús
  • 2.04.02 Lloc d'ús
  • 2.04.03 Dispositiu d'accés a Internet
  • 2.04.04 Població de 16 o més anys que NO s'ha connectat a Internet en els darrers 3 mesos segons el motiu
  • 2.04.05 Activitats realitzades per Internet en els darrers sis mesos
  • 2.04.06 Altres activitats realitzades en els darrers 3 mesos
  • 2.04.07 Compres de béns i/o serveis a través d'Internet en els darrers dotze mesos
  • 2.04.08 Població de 16 o més anys que NO ha fet compres de béns ni serveis a través d'Internet en els darrers 12 mesos segons el motiu
  • 2.04.09 Vendes de béns i/o serveis a través d'Internet
  • 2.04.10 Participació en alguna xarxa social a través d'Internet
  • 2.04.11 Població de 16 o més anys que disposa d'algun compte de correu electrònic actiu
  • 2.04.12 Població de 16 o més anys que disposa d'espai web personal
  • 2.04.13 Població de 16 o més anys que disposa de DNI electrònic o signatura digital
  • 2.04.14 Interactuació amb l'Administració pública a través d'Internet en els darrers 12 mesos
  • 2.04.15 Població de 16 o més anys que s'ha connectat a Internet en els 3 darrers mesos segons el coneixement de protecció per llei del seu dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge
 • 2.05 Realització de cursos formatius en programes informàtics i/o Internet
  • 2.05.01 Població de 16 o més anys que ha fet cursos formatius en els 12 darrers mesos
  • 2.05.02 Població de 16 o més anys que no ha fet cursos formatius segons el motiu principal
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11