Salutació del Directora

barra horitzontal

Director

L’accés a la informació estadística d’una manera àgil i transparent és un objectiu que tota societat ha de perseguir. Aquest accés permet garantir que l’anàlisi de la realitat o la presa de decisions de ciutadans, empreses i institucions s’ajusti als criteris d’objectivitat i de solvència que tots volem.

Aquí trobareu les dades que configuren l’evolució demogràfica, les que mesuren el creixement dels distints sectors econòmics que comptabilitzen les potencialitats i mancances socials. Tot això, elaborat a partir del rigor metodològic que comporta l’explotació de les dades oficials que generen les estadístiques públiques. En aquest sentit, l’IBESTAT és molt conscient de la doble feina que ha d’assumir: d’una banda, ha de garantir l’existència d’unes dades que, ateses les nostres peculiaritats, permetin la comparació amb les dels altres països o comunitats i, de l’altra, ha d’aportar el nivell més elevat de desagregació territorial possible. Això suposa una atenció especial al fet insular i municipal.

En aquesta pàgina web no tan sols trobareu les dades que són fruit de l’explotació directa que en fa l’IBESTAT, sinó que també us facilitarem la connexió amb les estadístiques que generen les distintes conselleries del Govern de les Illes Balears, els consells insulars, com també els organismes estatals i autonòmics, de la Unió Europea  o internacionals, més rellevants. També volem que aquesta pàgina sigui un punt de trobada entre la ciutadania i l’IBESTAT, un portal d’accés a la informació que se’ns vulgui consultar de manera específica i un centre de divulgació de totes les activitats complementàries que posi en marxa l’Institut.

Esperam que el que trobeu en aquesta pàgina sigui del vostre interès. En tot cas, sempre estarem oberts a les vostres observacions i suggeriments.

Bàrbara Barceló Riera
Directora de l'IBESTAT

Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11