101 001: Explotació dels Censos de Població històrics (anteriors a 1991)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Demografia > Censos
Objectius Conèixer les característiques sociodemogràfiques de la població amb dades anteriors a 1991

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Població resident
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres (inframunicipal)
Principals variables: Característiques de les llars, dels habitatges i sociodemogràfiques dels residents.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Altres
Períodes disponibles

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30609
Unitat responsable INE
Denominació Censos Históricos

Històric


Programes anuals
2012
Plans estadístics
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11