102 001: Explotació del padró d'habitants

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Demografia > Padrons
Objectius Conèixer les característiques de la població de les Illes Balears i de la seva distribució territorial.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Població resident a la comunitat autònoma
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres (illa, comarca estadística, municipi, districte, secció i barriada a Palma)
Principals variables: Dades identificatives del resident, data de naixement, nacionalitat, lloc de naixement, sexe, adreça postal, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 1998 fins a l'actualitat.

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30260
Unitat responsable INE
Denominació Estadística del Padrón Continuo

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013