102 002: Explotació de l'estadística de migracions

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Demografia > Padrons
Objectius Obtenir la totalitat de fluxos migratoris anuals interiors i part dels exteriors.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Població resident a la comunitat autònoma
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Sexe, data i lloc de naixement, nacionalitat, procedència i destinació del moviment.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles A partir de l'any 1994

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30311
Unitat responsable INE
Denominació Encuesta de Migraciones

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013