102 004: Explotació de l'enquesta nacional d'immigrants

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Demografia > Padrons
Objectius Conèixer l'estructura i les característiques dels immigrants i els seus descendents.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Immigrants residents a les Illes Balears
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Sexe, edat, nivell d'estudis, nacionalitat, coneixements lingüístics, característiques dels habitatges i les llars, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Esporàdic
Períodes disponibles 2007

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30319
Unitat responsable INE
Denominació

Històric


Programes anuals
2010
Plans estadístics
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11