102 006: Explotació del padró d'espanyols inscrits a les Balears residents a l'estranger (PERE Balears)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Demografia > Padrons
Objectius Conèixer la població espanyola inscrita a les Illes Balears resident a l'estranger

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Residents
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: País de residència, sexe, edat, lloc de naixement, municipi d'inscripció a efectes electorals

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2009

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 85001
Unitat responsable INE
Denominació Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013