106 001: Índex de pressió humana (IPH)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Demografia > Estimacions de població
Objectius Conèixer la pressió demogràfica diària a cada una de les Illes

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Població present a cada una de les illes en un dia determinat
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleries, ports autonòmics, Ministeri de Foment, Ports de l'Estat, Aeroports (Aena)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Nombre de persones i illa

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de 1997

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013