201 002: Moment econòmic de les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Àrea i secció temàtica Economia > Comptes econòmics
Objectius Difondre i analitzar la conjuntura més recent de les Illes Balears.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Sectors econòmics
Tipus d'activitat: Recopilacions sobre un determinat camp
Organismes o unitats estadístiques que participen: IBESTAT, conselleries, EUROSTAT, INE, ministeris, organismes privats, etc.
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Anàlisi de conjuntura nacional i internacional, dels sectors de la indústria i de la construcció, del sector turístic, del transport, del mercat laboral i dels preus.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de maig de 2008.

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013