201 009: Macromagnituds de la pesca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Economia > Comptes econòmics
Objectius Calcular les macromagnituds utilitzades com a indicador de resultats econòmics anuals de l'actividat pesquera

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Sector pesquer
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Valoració de macromagnituds, grups de productes, consums intermedis

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 2000-actual

Històric


Programes anuals
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013