201 012: Marc input/output de les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Comptes econòmics
Objectius Descriure el procés productiu i els fluxos de béns i serveis de l'economia de les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Unitats econòmiques amb centre d'interés econòmic a les Illes Balears
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleries, Agència de estratègia turística de les Illes Balears (AETIB), INE, Ministeris, IGAE, Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, Autoritat Portuaria, AEAT
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Fluxos de béns i serveis, consum final, cost de producció, renda generada i d'altres, desagregat per branca d'activitat i productes

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Altres
Períodes disponibles 1983 i 2004

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30032 i 30033
Unitat responsable INE
Denominació Tablas de origen y destino; Tablas input-output

Històric


Programes anuals
2023
2022
2018
2017
2016
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11