201 015: Enquesta de consums intermedis i inversions

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Comptes econòmics
Objectius Tenir coneixement detallat dels consums intermedis i de les inversions per tal de donar cobertura a les necessitats del Marc Input Output

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Establiments i empreses amb activitat econòmica a les Illes Balears
Tipus d'activitat: Enquestes
Organismes o unitats estadístiques que participen: Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Localització, activitat principal i secundària, detall dels consums intermedis, compres i vendes, inversions, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió No correspon
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2017
Plans estadístics
2014-2017