201 016: Compte satèl·lit del turisme de les Illes Balears

barra horitzontal

Datos básicos


Órgano responsable: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Área y sección temática Economia > Comptes econòmics
Objetivos Anàlisi econòmic en profunditat del sector turístic, que permeti tenir dades comparables amb altres sectors de l'economia i amb altres territoris

Características técnicas


Población o colectivo objeto de estudio: Sector turístic en el seu conjunt tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda
Tipo de actividad: Activitats de síntesi
Organismos o unidades estadísticas que participan: IBESTAT, INE, Ministeris, IGAE, Consells Insulars i Ajuntaments
Forma de recogida de los datos:
Ámbito geográfico de la actividad: Autonòmic
Nivel máximo de desagregación territorial: Autonòmica
Principales variables: Aportació del turisme al PIB Balear entre d'altres. Com a mínim, les variables contingudes a les taules 4, 5 i 6 indicades a la publicació Compte satèl·lit del turisme: recomanacions sobre el marc conceptual, 2008

Difusión de los datos


Medio de difusión Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicidad de la difusión Altres
Periodos disponibles

Histórico


Programas anuales
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Planes estadísticos
2022-2025
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11