201 017: Indicador sintètic de la despesa en consum

barra horitzontal

Datos básicos


Órgano responsable: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Área y sección temática Economia > Comptes econòmics
Objetivos Seguiment de l'evolució de la despesa en consum com a agregat macroeconòmic

Características técnicas


Población o colectivo objeto de estudio:
Tipo de actividad:
Organismos o unidades estadísticas que participan: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT, INE, Direcció General de Tràfic, ICEX
Forma de recogida de los datos:
Ámbito geográfico de la actividad: Autonòmic
Nivel máximo de desagregación territorial: Autonòmica
Principales variables: Anàlisi factorial de components principals sobre el l'índex de xifra de negoci de les vendes al detall, índex de la xifra de negocis del sector serveis, importació de béns de consum, consum de carburants, consum de Gasoil C, matriculació de turismes, matriculació de motocicletes.

Difusión de los datos


Medio de difusión Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicidad de la difusión Trimestral
Periodos disponibles Des de 2018

Histórico


Programas anuales
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Planes estadísticos
2022-2025
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11