201 018: Compte de fluxos de materials

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Comptes econòmics
Objectius Presentar de manera sistemàtica i comparable els fluxos de materials en quantitats físiques de l'economia de les Illes Balears tant al medi natural com a la resta del món, en el marc dels comptes nacionals.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: No aplicable
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, Ministeri de Foment, Autoritat Portuària de Balears (APB)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Fluxos d'entrades, sortides, variacions de l'estoc de materials, consum de materials

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Esporàdic
Períodes disponibles

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30086
Unitat responsable Institut Nacional d'Estadística
Denominació Cuentas Medioambientales: Cuenta de Flujos de Materiales

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11