201 019: Compte d'emissions a l'atmosfera

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Comptes econòmics
Objectius Presentar de manera sistemàtica i comparable, els fluxos de substàncies contaminants emesos a l'atmosfera generats pel sistema econòmic, classificats per sectors econòmics, en el marc dels comptes nacionals

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: No aplicable
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic , Direcció General de Tràfic (DGT), Ministeri de Foment
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Emissions contaminants a l'atmosfera

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Altres
Períodes disponibles

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30084
Unitat responsable Institut Nacional d'Estadística
Denominació Cuentas Medioambientales: Cuenta de Emisiones a la Atmósfera

Històric


Programes anuals
2021
Plans estadístics
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11