201 020: Matriu de comptabilitat social

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Comptes econòmics
Objectius Descriure el vincle entre el valor afegit generat per les activitats econòmiques i la renda primària per subgrups de llars, segons les categories de persones ocupades, dins de l'entorn del marc input-output

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Unitats econòmiques residents a les Illes Balears
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleries del Govern de les Illes Balears, AEAT, ATIB, INE, Ministeris, TGSS
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Valor afegit brut, renda generada per les llars, consum final desagregat per sexe branca d'activitat, nivell de formació i tipus de llar

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Altres
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2023
2022
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11