201 021: Projeccions de les taules input/output de les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Comptes econòmics
Objectius Descriure el procés productiu i els fluxos de béns i serveis de l'economia de les Illes Balears als períodes que no es disposa del Marc input output de les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Unitats econòmiques amb centre d'interès econòmic a les Illes Balears
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleries, Agència de estratègia turística de les Illes Balears (AETIB), INE, Ministeris, IGAE, Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, Autoritat Portuària, AEAT
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Fluxos de béns i serveis, consum final, cost de producció, renda generada i d'altres, desagregats per branca d'activitat i productes

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Altres
Períodes disponibles

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30033
Unitat responsable INE
Denominació Tablas input-output

Històric


Programes anuals
2023
2022
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11