202 005: Efectius de ramat boví

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Economia > Sector Primari
Objectius Conèixer els efectius de ramat boví per tipus d'explotació i la seva destinació, per a la gestió sectorial

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Explotacions ramaderes de boví
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Efectius de ramat boví segons tipus, animals, producció

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de l'any 2002.

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 01006
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Denominació Encuesta Semestral de Ganado Bovino y su Producción Láctea

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013