202 008: Enquesta de sales d'incubació

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Economia > Sector Primari
Objectius Conèixer l'activitat i l'estructura de les sales d'incubació

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Sales d'incubació
Tipus d'activitat: Enquestes
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Ous incubats, pollets nascuts i la seva destinació (aptitud productiva de les aus)

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió No correspon
Períodes disponibles 1987-actual

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 01009
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Denominació Encuestas Mensuales y Anual de Salas de Incubación

Històric


Programes anuals
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013