202 011: Avaluació anual del moviment comercial pecuari

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Economia > Sector Primari
Objectius Coneixement dels efectius de ramat que es comercialitzen en viu segons espècies, tipus i destinació

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Operacions comercials de ramat viu
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Nombre d'animals comercialitzats i destinació, espècies i tipus d'animals

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió
Períodes disponibles 1997-actual

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 01014
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Denominació Evaluación Anual del Movimiento Comercial Pecuario (MOCOPE)

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013