202 012: Producció anual d'ous, mel i altres productes ramaders menors

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Economia > Sector Primari
Objectius Conèixer la producció de llana, mel, cera i fems

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Produccions ramaderes menors
Tipus d'activitat: Recopilacions sobre un determinat camp
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Produccions per tipus

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 2003-actual; ous des de 1997; llana des de 1984

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 01013
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Denominació Estadística Anual de Lana, Miel y Otras Producciones Ganaderas

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013