202 014: Preus mitjans de la terra d'ús agrari

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Àrea i secció temàtica Economia > Sector Primari
Objectius Obtenir preus mitjans de les terres d'ús agrari per a diversos tipus d'aprofitaments, per a informació del mercat

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Operacions de compra-venda de terra d'ús agrari
Tipus d'activitat: Enquestes
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Preu, aprofitaments de les terres

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió No correspon
Períodes disponibles 2000-actual

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 01044
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Denominació Precios Medios Anuales de las Tierras de Uso Agrario

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11