202 016: Preus mitjans rebuts pels agricultors

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Àrea i secció temàtica Economia > Sector Primari
Objectius Obtenció de preus mitjans mensuals rebuts pels agricultors com a primeres vendes de productes agraris per a informació del mercat

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Transaccions comercials de primera venda de productes agraris
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Preus i productes

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió No correspon
Períodes disponibles 2004-actual

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 01046
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Denominació Precios Medios Nacionales Mensuales y Anuales Percibidos por los Agricultores

Històric


Programes anuals
2022
2021
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11