202 021: Flota pesquera de les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Àrea i secció temàtica Economia > Sector Primari
Objectius Conèixer el nombre de vaixells que es dediquen a la pesca professional amb la finalitat de dimensionar el sector

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Embarcacions de pesca
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Federació Balear de Confraries de Pescadors
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Tipus de vaixell, tipus de casc, port base, modalitat de pesca, armador (fitxa tècnica de l'embarcació)

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 2003-actual

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11