203 014: Explotació de l'Estadística estructural d'empreses: sector industrial

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Indústria
Objectius Proporcionar informació sobre l'activitat industrial de les empreses

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Empreses amb activitat principal industrial (classificades segons la CNAE-2009 en les les Seccions B a E)
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: Institut Nacional d'Estadística (INE)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Informació sobre ocupació, ingressos, despeses, inversió, etc., per agrupacions d'activitat i per sectors d'activitat.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Del 93 fins a l'actualitat

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30048
Unitat responsable INE
Denominació Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial

Històric


Programes anuals
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11