203 016: Explotació de l'índex de preus industrials (IPRI)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Indústria
Objectius Conèixer l'evolució dels preus dels productes industrials

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Empreses industrials (classificades segons la CNAE-2009 en les activitats B, C i D)
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: Institut Nacional d'Estadística (INE)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Índex de preu per destí econòmic i seccions de la CNAE 2009

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles 2002 a l'actualitat

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30051
Unitat responsable INE
Denominació Índices de Precios Industriales

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013